Del

DTL: Udbred toilet offensiv fra Vest- Syd- og Sønderjylland

I løbet af foråret og sommeren opstiller Vejdirektoratet nye toiletbygninger på syv rastepladser langs motorveje og landeveje i det vest-, syd- og sønderjyske område.

Toiletbygningerne opstilles i disse måneder, og udskiftningen af alle toiletbygningerne vil være overstået i løbet af sommerferien, fremgår det af en pressemeddelelse fra Vejdirektoratet.

-Der er godt nok tale om udskiftninger af ældre bygninger og ikke etablering af flere toiletter, men vi er da tilfredse med, at der gøres noget ved forholdene på nogle af landets statslige rastepladser. Vi forventer, at offensiven udbredes til resten af landet, udtaler DTLs adm. direktør Erik Østergaard

Vejdirektoratet er nu færdige med nedklassificeringen af 132 antal rastepladser langs hovedlandevejene. Der er sket nedklassificering af de pladser, hvor der er fjernet eventuelle borde/bænkeset og skraldespande. Det gælder også enkelte pladser, hvor der er fjernet udtjente toiletter. Besparelsen vil primært blive brugt i opgradering af de eksisterende pladser, primært på renhold af toiletter.

Toiletbesøg under hvil og pause

Erik Østergaard fremhæver, at for transportbranchen er det vigtigt, at der er rastepladser med toiletter beliggende i passende afstand mellem hinanden. Rastepladserne er en del af transportbranchens arbejdsplads, og det er derfor vigtig med gode faciliteter, herunder toiletter.

-Dette er vigtigt i forhold til arbejdsmiljø og rekruttering, herunder særligt af kvinder. Den nyligt indførte tidsbegrænsning for parkering af lastbiler på rastepladser langs motorvejene, giver også et større pres på rastepladserne langs landevejene. Generelt er det et problem at nedklassificere rastepladser med toilet uden for motorvejsnettet, da der i forvejen ikke er nok rastepladser med toiletfaciliteter.

DTL-direktøren henviser til, at ud over toiletfaciliteter er det vigtigt, at lastbilen med passende mellemrum kan parkeres, så de lovpligtige pauser og hvil i henhold til køre-/hviletidsreglerne kan holdes. Toiletbesøg kombineres typisk med en sådan pause eller et sådant hvil.

Samarbejde med kommunerne

-Om rastepladserne er beliggende på kommune- eller statsvejnettet er uden betydning for transportbranchen. I den forbindelse har vi opfordret Vejdirektoratet til et tættere samarbejde med kommunerne om rastepladser, herunder med at skaffe et overblik over, hvor rastepladserne er beliggende, hvilke faciliteter der er. Det er er særligt vigtigt i forhold til ikke stedkendte chauffører, siger Erik Østergaard.

DTL har spurgt sit bagland i skikkelse af de lokale vognmandsforeninger i det jyske. De bekræfter, at der er mangel på rastepladser med toiletfaciliteter. Eksempler på manglende faciliteter er strækningen Thisted-Herning-Holstebro-Vejle, den nye motorvej ved Holstebro N mod Vejle og Silkeborg, hovedvej 11 fra Skjern forbi Holstebro til Thisted, ruten fra Thyborøn og ned til motorvejsnettet samt i Holstebroområdet. Der er derfor brug for en opgradering ikke en nedgradering.

-Vi har en fin dialog med Vejdirektoratet, der forsøger at sikre, at der er rastepladser med toiletter jævnt fordelt ud over vejnettet. Vejdirektoratet ved godt, at der er enkelte huller og er derfor ved at se på, hvordan man kan etablere toiletter på de enkelte pladser, hvor der er behov for det. Samtidig har DTL foreslået mindst et sted, hvor der mangler både en plads og et toilet, nemlig ved Haderup. Her undersøger Vejdirektoratet, om der er ledige midler i anlægsbevillingen til omfartsvejen, slutter Østergaard.