Del

DTL: Tunge køretøjer skal ikke være malkekøer

Et enigt Folketing valgte ikke at afvente branchens indstilling, men vedtog – trods et totalt fravær af konkrete eksempler på ulykker - skærpede bøder for alvorlige fejl og mangler ved tunge kørertøjer. En enig branche har både før og efter Folketingets vedtagelse advaret politikerne.

-Det er et eksempel på at man politisk gerne vil vise handlekraft, men i processen sidder sund fornuft overhørig, siger DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør Erik Østergaard.

Erik Østergaard påpeger, at DTL allerede i august i en direkte henvendelse til transportministeren opfordrede til, at man afventede branchens og myndighedernes fælles arbejde med spørgsmålet, ligesom DTL-Danske Vognmænd i lighed med den øvrige transportbranche i sit høringssvar til lovforslaget var stærk kritisk.

-Vi ser under 100 sager om året, hvor tunge kørertøjer får klippet pladerne eller får et kørselsforbud. Når det er myndighedernes vurdering, at et køretøj vitterlig er til fare i trafikken, så skal man naturligvis slå hårdt ned. Hvis det er den type af sager, som man fremover vil skærpe bøderne overfor, så mener jeg, at langt, langt de fleste vognmænd kan sove roligt om natten.

Ejeren af traileren skal have bøden

-Men det er vigtigt for mig at understrege, at vi ikke kan acceptere, hvis de tunge kørertøjer bare skal være en ko, man kan malke for bøder. Derfor lægger vi i DTL op til, at Færdselsstyrelsen snarest kommer med en skarp afgrænsning af, hvad der forstås ved det nye begreb ”alvorlig sikkerhedskritisk fejl”. I bemærkningerne til lovforslaget forstås det som fejl og mangler, der er til skade for de øvrige trafikanter. Det vil sige af en sådan karakter, at de i sig selv udgør en nærliggende risiko for, at uheld opstår, enten ved at køretøjet forulykker, eller ved at der sker påkørsel af andre trafikanter.

-Virkeligheden er, at det i langt de fleste tilfælde ikke vil være muligt for chaufføren at sikre sig mod skjulte fejl på køretøjet og ikke mindst på fremmede trailere. Derfor vil jeg for det første opfordre til, at man i bødeudskrivelsen sikrer sig, at det er ejeren af traileren, der får bøden, hvis der er vedligeholdelsen af traileren, der er problemet. For det andet er det vigtigt med forudsigelighed for både vognmænd og chauffører.  Og endelig, for det tredje, er det vigtigt, at de høje bøder forbeholdes de køretøjer, der vitterlig og påviseligt er til fare for trafiksikkerheden, og at der er noget at bebrejde føreren eller ejeren. Vi kan ikke leve med, at transportbranchen endnu engang bliver offer for en alt for nidkær politikontrol, som vi har set det i sagerne om frontbeslag og særtransporter.

-I DTL-Danske Vognmænd støtter vi uden forbehold skrappe sanktioner, fx kørselsforbud, når det gælder decideret uforsvarlige køretøjer, slutter Erik Østergaard

Når det kommende Folketing er på plads, vil DTL-Danske Vognmænd genoptage dialogen med politikerne og myndighederne om spørgsmålet.