Del

Kontakt ansvarlig

Frank Davidsen

Underdirektør, leder af DTL's medlemsservice

DTL: Trods positive tal for trafikulykker kan det gøres bedre

Personskader ved lastbilulykker sker ikke i sving og rundkørsler, varebilernes andel i personskader er faldet, og meget få lastbilchauffører er indblandet i ulykker med spiritus- narko- eller medicin. Det er de positive meldinger om vejgodstransporten i Vejdirektoratets årlige rapport om trafikulykker i 2022.  Men det kan gøres bedre. DTL – Danske Vognmænd mener, at indsatsen de kommende år skal koncentrere sig om uopmærksomhed og bløde trafikanters færden omkring lastbiler.  

Fra rapportens del om antallet af personskader fordelt efter vejudformning og transportmiddel kan det udledes, at personskader ved lastbilulykker især forekommer på lige vej og ikke i sving og rundkørsler, når man sammenligner med andre ulykker. 

- Det er positivt, at sving og rundkørsler ikke udgør en særlig stor trafiksikkerhedsrisiko i forhold til den tunge trafik. Men det bekræfter samtidig den eksisterende viden om, at langt de fleste alvorlige ulykker mellem lastbiler og øvrige trafikanter sker på lige vej med modkørende færdsel, hvor uopmærksomhed hos både chauffører og privatbilister er den største ulykkesfaktor sammen med hastigheden, udtaler underdirektør i DTL Frank Davidsen.  

Uopmærksomhed er en af de helt store ulykkesfaktorer 

Han peger på, at uopmærksomhed statistisk set er en af de helt store ulykkesfaktorer i trafikken. Mere end hver tredje dødsulykke i trafikken skyldes uopmærksomhed.  

– Derfor har Færdselssikkerhedskommissionen, hvor DTL også er repræsenteret, uopmærksomhed med på sin handlingsplan frem til 2030. Det handler om at ændre kulturen i lastbilernes førerhuse, ja hos alle trafikanter, og Rådet for Sikker Trafik har også lavet en del kampagner om uopmærksomhed. Det bliver et af de helt centrale fokusområder for vognmændene og chaufførerne, forklarer Frank Davidsen.  

Behovet for det fortsatte arbejde med færdselssikkerhed bekræftes af tallene i rapporten, hvor man i 2022 kan konstatere en stigning i personskadeulykker med lastbiler og busser på hele 45 pct. i forhold til året før. Her ser det bedre ud for varebilerne, hvor antallet af personskadeulykker er faldet med mere end en fjerdedel – især hvad angår dræbte og alvorligt tilskadekomne. 

- Vi skal dog ikke glemme, at forholdet mellem de bløde trafikanter og de tunge køretøjer stadig udgør en betydelig sikkerhedsrisiko, og at opmærksomheden hos de bløde trafikanter bør skærpes i højere grad, når de færdes omkring og sammen med lastbilerne i fx byområder, fastslår Frank Davidsen og tilføjer:  

- DTL’s nye trafiksikkerhedskampagne i samarbejde med en række partnere under titlen ”Hop med i førerhuset” har netop til formål at øge opmærksomheden på, hvilke begrænsninger en lastbil har under manøvrering.  

Vejdirektoratets tal viser endelig, at der i 2022 ingen spiritusrelaterede personskadeulykker var med lastbiler, og antallet af disse ulykker med materielskade var meget lavt. Hos varebilerne ser der til gengæld ud til at være plads til forbedring, selv om antallet af påvirkede førere i trafikulykker fortsat er meget lavt.  

- Det er glædeligt, at vejgodstransporten fortsat opretholder en høj standard, hvad angår spiritus, narkotika og medicin, konstaterer Frank Davidsen. - Det er helt afgørende, at virksomhederne har fuld fokus på eventuelle problemer, for med de mange hundrede millioner km, der bliver kørt af branchen på vejene, er enhver form for påvirkethed helt uacceptabelt.  

Læs mere: Færre dræbte og tilskadekomne i trafikken end før corona