Del

DTL: Traktorer i nyt statsudbud af vintertjeneste er et skråplan

Vejdirektoratets nye udbudsmateriale for vintertjeneste vil give mulighed for, at rydning og saltning på fem ud af 33 genudbudte ruter kan udføres med traktorer. Det er et klart skråplan, som DTL – Danske Vognmænd stærkt fraråder.

- Vejdirektoratet har på et informationsmøde med branchen sagt det ligeud: Staten mener ikke, at der er økonomi i visse af de eksisterende vintertjenesteruter på statsvejene, og man vil derfor gøre det hele om igen, oplyser DTL’s adm. direktør Erik Østergaard. – Men lad mig så også sige det ligeud: Man kan ikke erstatte vognmændenes økonomiske udgangspunkt for overhovedet at kunne drive vintertjeneste med ”mere fleksible rammer”, som det er tanken. Og det er helt ude i hampen at begynde på at udbyde ruter til betjening af traktorer!

Han henviser til, at Vejdirektoratet efter kun ét år har valgt at opsige 33 udbudte ruter og åbne en ny udbudsrunde med mulighed for at betjene fem af ruterne med traktorer.  Opsigelsen gælder de ruter, hvor der kun var en der bød, eller hvor kontrakten var indgået efter forhandling, da der ikke var nogen bydere.

Erik Østergaard peger på, at brugen af traktorer til udførelse af transport- og serviceopgaver generelt æder sig ind på lastbilerne, efterhånden som vognmænd med motorkøretøjer udsættes for flere og flere restriktioner. Traktorerne tøffer nemlig lystigt uden om en række krav til fører og køretøj, som vognmænd med godskørselstilladelse skal opfylde i takt med den grønne omstilling og en stigende myndighedskontrol. Samtidig er vognmændene underlagt et bødekatalog af bibelske dimensioner.

Ikke rimeligt at omgå regler

- Lysten hos vognmændene til at deltage i endnu et udbud om vintertjeneste, med de omkostninger dette medfører, må formodes at være begrænset. Men det er et absolut skråplan at begynde at inddrage traktorer i den tro, at staten sparer penge. Det må vi absolut fraråde. Den ønskede besparelse kan være tvivlsom, da det kræver rutine at udføre vintertjeneste, hvis man skal undgå skader på bl.a. vejudstyr, udtaler Erik Østergaard og tilføjer:

- Jeg vil godt minde om, at konkurrencen mellem lastbiler og traktorer langt fra er lige: Traktorer er fx ikke omfattet af køre- og hviletidsreglerne, de må føres af personer helt ned til 16 år, og de skal ikke betale en eventuel kommende gigantafgift, som måtte blive pålagt lastbilerne i klimaets navn. Desuden er miljøkravene til traktorer lempeligere. Det er bestemt ikke rimeligt, at statens egne institutioner dermed omgår de regler, som lovgivningen nidkært sætter op for lastbilvognmændene.

Det nye udbudsmateriale vil blive sendt i høring i branchen inden udbuddet i maj.

Pressemeddelelse fra Vejdirektoratet