Del

DTL til politikere: Erstat kilometerafgiften med forhøjet CO2-afgift

Beregninger fra DTL – Danske Vognmænd viser, at samfundet kan få dobbelt så meget CO2-begrænsning for de samme penge. Det kan ske, hvis en ny regering erstatter den foreslåede bureaukratiske kilometerafgift på tunge køretøjer med en generel forhøjelse CO2-afgift på benzin og diesel. Politikere fra højre og venstre er i denne uge blevet præsenteret for et nyt forslag, der har mange fordele.

DTL – Danske Vognmænd foreslår, at den eksisterende CO2-afgift på benzin og diesel forhøjes med hhv. 35 og 40 øre pr liter. Til gengæld ønsker DTL, at politikerne dropper den planlagte CO2-differentierede kilometerafgift på tunge køretøjer, som regeringen aftalte med sine støtte partier forud for valget.

Vil spare dobbelt så meget CO2
Ifølge DTL’s beregninger vil øvelsen spare atmosfæren for dobbelt så meget CO2. Men provenuet til statskassen vil med de foreslåede afgiftsforhøjelser være nøjagtig det samme. Med andre ord meget mere klimaeffekt for de samme penge.

DTL’s adm. direktør Erik Østergaard mener, at tiden nu er kommet til at få sat ordentligt skub i omstillingen til grøn transport og samtidig undgå, at de tunge køretøjer brandbeskattes fra 2025 med en på alle måder skævvridende kilometerafgift: - Under den nye regeringsdannelse og et Folketing med friske øjne på sagen kan vi skabe en win-win situation, hvor alle bærer deres del af byrden. For der kommer fortsat de ønskede penge i kassen til yderligere udvikling, fastslår han.

Møder i Thy udløste forslag
DTL – direktøren kan berette, at der under valgkampen var separate valgmøder i Thy med politikere fra S og V. Her advarede det lokale erhvervsliv inden for vognmandserhvervet og industrien stærkt imod en kilometerafgift, som vil ramme særligt hårdt i yderområderne i Danmark.

- Det har også medvirket til vores forslag om at lave en generel forhøjelse af CO2-afgiften for alle køretøjer i stedet. Og forslaget er nu sendt til centrale politikere, siger Erik Østergaard, der tilføjer: - Vi ser for os et interessant scenarie, hvor nogle partier – fx S og V – bliver enige om et godt alternativ til kilometerafgiften på lastbiler. Nu giver vi det et skud og håber på, at politikerne lytter til os.

I forbindelse med aftalen om den CO2-differentierede kilometerafgift blev det også aftalt at optimere
vægte og dimensioner på de tunge køretøjer. – Den del af aftalen ser DTL gerne blive til virkelighed snarest muligt. Her er nemlig tale om, at konkrete og målbare CO2-gevinster går op i en højere enhed med erhvervets og samfundets økonomiske interesser, slutter Erik Østergaard.