Del

DTL til ny transportminister: Brug krudt på den grønne omstilling nu

Den nytiltrådte transport- og ligestillingsminister Trine Bramsen vil have klart definerede opgaver ventende på sig, og der skal tages hånd om dem med det samme, mener DTL-Danske Vognmænd. Den grønne omstilling rykker sig ikke uden en politisk startmotor og vejviser. Det er påkrævet, så vognmændene kan få retning og ro til at investere i det rigtige materiel.

- Vi ønsker naturligvis Trine Bramsen varmt velkommen i transportens verden. Det er næppe en hemmelighed, at ministeren til tider har været i modvind på forsvarsområdet. Hun er imidlertid et ubeskrevet blad, når det gælder transportområdet og skal derfor have tid og ro til at demonstrere, at hun forstår transportens eksistensbetingelser og helt afgørende betydning for samfundet.Og det hjælper vi hellere end gerne med til, udtaler DTL’s adm. direktør Erik Østergaard, der dog også peger på, at tiden løber:
- Der er rundt regnet otte hele år til, at den politiske ambition om et grønt vejtransporterhverv og 70 procents-målet og brug af fossilfri drivmidler skal være opfyldt. Det er regeringen selv, der har udstukket den ambition, men implementeringen kan ikke ske uden en tæt koordination mellem erhverv og regering, klare udstukne retningslinjer og mod til at iværksætte forsøgsordningen – samt ikke mindst statslige støttemidler til at få løbet tingene i gang.

Erik Østergaard håber, at den kommende minister allerede har indset, at måden at gøre tingene på i Transportministeriet er vidt forskellige fra måden, hvorpå et militært forsvar styres.

– Det fordrer vilje og evne til dialog med branchens aktører ud fra en erkendelse af, at transport er en helt central del af det civile velfærdssamfunds eksistens. Seneste eksempel har været branchens bidrag til at holde samfundet kørende under COVID-19-krisen, siger Erik Østergaard.

DTL-direktøren håber, at der kan skabes den nødvendige kontinuitet i de store projekters afvikling.

– Vi så, at Benny Engelbrecht løb EU’s vejpakke og en ny godskørselslov i mål med en klar politisk ambition om at få nedbragt den sociale dumping på vejene. Nu tilbagestår så den grønne udfordring, som indirekte kostede ham ministerposten. Jeg håber, at Trine Bramsen vil tage stafetten op, herunder i EU, hvor de helt afgørende beslutninger skal tages, for at også den tunge godstransport kan blive fossilfri, slutter Erik Østergaard.