Del

Kontakt ansvarlig

Erik Østergaard

Adm. direktør for DTL - Danske Vognmænd og DTL's arbejdsgiverforening, DTL-A

DTL til ny minister: Prioritér det nordiske transportministersamarbejde

Med udnævnelsen af den kompetente venstremand Morten Dahlin til ny minister for nordisk samarbejde har regeringen signaleret, at der vil blive lagt vægt på regeringsforholdet mellem de nordiske lande. DTL – Danske Vognmænd opfordrer til, at man på transportområdet får sat skub i at gøre det lettere for vognmændene at foretage grænseoverskridende transport i Norden.

- Det er ingen tilfældighed, at regeringspartiet Venstre nu sætter deres dygtige politiske ordfører op på posten som blandt andet minister for nordisk samarbejde. Det er for mig et tegn på, at der skal ske noget inden for dette ressort, siger DTL’s adm. direktør Erik Østergaard.

Og det er der behov for, hvis det står til DTL og vognmændenes tilhørende nordiske sammenslutning Nordic Logistics Association (NLA), fastslår Østergaard:

- Der er mange ting, man kan tage fat på inden for transport- og infrastrukturområdet. En helt praktisk ting er især på områder som køretøjsdimensioner og kombinationer af køretøjer – blandt andet for modulvogntog. Og langt hen ad vejen er der en vis lighed mellem landene på dette område og på området for særtransporter.

- Men der er ikke fælles fodslag, og det er stadig sådan, at forvaltningen af transporttilladelser og administration af kontrol og håndhævelse lader meget tilbage at ønske. Det betyder, at vognmændene ikke kan fungere optimalt, når de samarbejder på tværs af grænserne, fremhæver DTL-direktøren, der samtidig er bestyrelsesformand for NLA.

Analyse sættes i gang

Erik Østergaard peger samtidig på, at Nordisk Ministerråds sekretariat netop har sendt en analyse af forudsætninger for evt. nordisk samarbejde på transport- og infrastrukturområdet i udbud. Analysen skal danne grundlag for fortsatte drøftelser på politisk niveau om et eventuelt udvidet nordisk transportsamarbejde, som på sigt vil kunne bidrage til en øget integration af de nordiske lande.

- Allerede på NLA’s årsmøde i 2020 i København, så bestyrelsen på mulighederne for et tættere samarbejde med de nordiske regeringer i fremtiden og vurderede, hvordan digitaliseringen kan medvirke til at drive håndhævelsen af de nye EU-regler for vejtransport. Et møde, hvor såvel Danmarks daværende transportminister og ambassadørerne fra Norge, Sverige og Finland deltog, forklarer Østergaard, og tilføjer:

- Vejtransporten er i sagens natur et hyper-mobilt erhverv med mange grænsekrydsninger. Et regeringssamarbejde for transport og infrastruktur kan også bidrage til at skabe en mere integreret nordisk region, hvor vejtransporten fungerer mere gnidningsløst på tværs af grænserne.

Unødvendige udfordringer

Testkører og sekretariatsleder for Kran-Blok Erfa, DTL’s netværk for kraner og særtransporter, Finn Bjerremand, stemmer i på vegne af vognmændene, der oplever mange hindringer på dette område: - Jeg tænker jo somme tider, når jeg læser nyheder fra fx Nordisk Råd, at de overhovedet ikke aner, hvilke vanvittige og unødvendige udfordringer transportbranchen lever med i Norden, når det gælder transport over grænserne.

- Vi er alle enige om at trykke fælles på i EU-regi med vores gode nordiske løsninger. Når vi så kommer hjem til vores respektive nordiske lande, så har hvert land sine små regler som i høj grad hindrer fleksibiliteten i den nordiske transportbranche, slutter Finn Bjerremand.

Erik Østergaard oplyser, at DTL i et velkomstbrev til Morten Dahlin vil udtrykke ønske om en høj prioritet af det nordiske samarbejde på transportområdet.