Del

Kontakt ansvarlig

Erik Østergaard

Adm. direktør for DTL - Danske Vognmænd og DTL's arbejdsgiverforening, DTL-A

DTL: Stor tilfredshed med banebrydende forlig om fremtidens postbefordring

Det netop indgåede politiske forlig på postområdet fjerner stort set befordringspligten og overlader erhvervsmæssig omdeling af uadresserede- og adresserede forsendelser til markedet på omtrent frie vilkår. DTL – Danske Vognmænd er meget tilfreds med aftalen, der stopper de løbende milliontilskud til Post Danmark.

DTL’s adm. direktør Erik Østergaard er svært tilfreds med det politiske forlig, som han kalder banebrydende for brev- og pakkeaktiviteterne i Danmark.

– Det sætter først og fremmest en stopper for de trecifrede statslige millionbeløb, der hvert år i en årrække har været sendt efter Post Danmark til opfyldelse af befordringspligten. Selskabet har selv klaget over vanskelighederne og den manglende indtjening ved at skulle opfylde forpligtelsen, og en markedsgørelse kan bane vejen for innovation og udvikling på dette område.   

Aftalen indebærer, at staten gennem udbud sikrer, at der etableres en fælles infrastruktur for distribution til de mindre øsamfund. Samtidig skal udbud på markedet sørge for, at der i henhold til statens forpligtigelse i Verdenspostkonventionen fortsat vil eksistere portofri befordring af post til og fra blinde og forsendelse af breve og pakker på tværs af landegrænser.  

Aktiviteterne omfatter erhvervsmæssig indsamling, erhvervsmæssig sortering eller erhvervsmæssig omdeling af adresserede forsendelser på op til 20 kg, herunder forsendelser til og fra udlandet. PostNord kan deltage i udbudsprocessen på lige fod med andre postvirksomheder. 

Aftalen forpligter også markedet 

Men DTL-direktøren påpeger samtidig, at udbudsmodellen forpligter markedet.

– Virksomhederne kommer nu også til at bidrage til samfundshensyn, der i udgangspunktet måske ikke er den store guldgrube. Men undervejs i debatten de senere år har jeg hørt røster fra virksomhederne, der forsikrer, at man både har evnen og viljen til at håndtere det. Udbudsvilkår og finansiering er, som vi har ønsket, så markedet bør kunne leve op til politikernes tillid og forventninger, erklærer Erik Østergaard.   

Trods det store politiske spring hen imod et liberaliseret postmarked er der i aftalen etableret et ”sikkerhedsnet”, hvis markedet ikke leverer. Trafikstyrelsen skal med jævne mellemrum gennemføre undersøgelser af, om markedet fortsat leverer landsdækkende posttjenester. Og transportministeren vil i yderste konsekvens have bemyndigelse til at kunne gribe ind og udpege en virksomhed til mod betaling at håndtere den konkrete problemstilling. 

Aftalen er indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Alternativet og Nye Borgerlige. Forligsparterne vil mødes i efteråret 2023 for at drøfte en nærmere tidsplan og vilkår for de planlagte udbud. 

Læs mere den politiske aftale her