Del

DTL: Skrappe miljøzonekrav kræver ordentlige dispensationer

Trods protester fra erhvervslivet og en samlet opposition i Folketinget valgte regeringen og dens støttepartier i dag at vedtage nye, skrappe regler for bl.a. lastbiler i de større byers miljøzoner. Det lægger et ekstra pres på miljøminister og -myndigheder for dels hurtig sagsbehandling af dispensationsansøgninger og dels en pragmatisk tilgang til at give dispensation, mener DTL – Danske Vognmænd.

Fra og med den 1. juli 2020 – om mindre end en måned – skal der på lastbiler ældre end Euro 5 være påmonteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registreret første gang den 1. oktober 2009 eller senere. Og fra og med den 1. januar 2022 skal lastbilen have monteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registreret første gang den 1. januar 2015 eller senere. Det er de kolde facts, der står tilbage efter Folketingets vedtagelse af nye, skrappe krav til lastbiler, hvis de har tænkt sig at bevæge sig rundt i byernes miljøzoner.

Adm. direktør Erik Østergaard: - Oprindelig var der lagt op til, at nogle lastbiler med Euro5- motorer skulle have eftermonteret et filter for at køre i miljøzonerne fra 1. juli. DTL har arbejdet hårdt på at opnå en ligestilling af alle Euro5-lastbiler og det er heldigvis lykkedes.
Men en række køretøjer vil dermed bliver afskåret fra at færdes i miljøzonerne, medmindre de får en dispensation, og den del kniber det gevaldigt med, påpeger Østergaard:

Ansøgninger hobet sig op
- Siden januar har der hobet sig en stak af dispensationsansøgninger op hos Miljøstyrelsen, og os bekendt er der på nuværende tidspunkt, under en måned før ikrafttrædelsen, ikke givet nogen dispensationer overhovedet. Det er helt uacceptabelt, at de vognmænd, der er afhængige af en dispensation, fortsat svæver i uvished. Nu må ministeren træde i karakter og få styrelsen til at forholde sig til de mange ansøgninger.

DTL – direktøren henviser hermed til de mange kraner, slamsugere, betonpumper og lignende specialkøretøjer, som har længere afskrivnings- og levetid. En nyerhvervelse tager ikke alene meget lang tid, men er også langt dyrere end en standard lastbil. Som konsekvens heraf vil en hel del vognmænd ganske sikkert ansøge om dispensation fra kravet om partikelfilter på deres eksisterende køretøjer.

Klare retningslinjer og hurtig behandling
- Derfor foreslår vi, at der meget hurtigt bliver aftalt klare retningslinjer for dispensationer og gives retningslinjer fra ministeren til de dispenserende myndigheder. Det kunne fx være, at køretøjer, der opfylder Euro4 og er opbygget som specialkøretøj eller benyttes som arbejdskøretøj, skal kunne søge om dispensation til at køre ind i miljøzonerne, mod at de betaler en afgift pr dag, fortsætter Østergaard. DTL’s forslag ligger på linje med tiltag i andre større byer, og på linje med internationale miljøpolitikker, hvor der henvises til øget incitament ved afgifter.

Erik Østergaard peger på, at miljøminister Lea Wermelin allerede har givet signaler om, at en medvirkende grund til at give dispensation fx kan være, at man kan dokumentere, at filterleverandøren fraråder montering af filter på en given motor på grund af risikoen for skader.

- Et eventuelt motorhavari som følge af et eftermonteret filter kan også være undtaget fra dækning i nogle forsikringsaftaler eller servicekontrakter. Det vil være helt nødvendigt med den slags retningslinjer, så Miljøstyrelsen kan handle derefter. Og det vil være afgørende nødvendigt med en hurtig sagsbehandling på grund af de meget korte tidsfrister, slutter Erik Østergaard.

Læs mere i seneste nummer af DANSKE VOGNMÆND

Læs om kranvognmanden fra Esbjerg, der kæmper med myndighederne i spørgsmålet om miljøzonekravene