Del

DTL skeptisk over ren luft-aftale

Regeringen og støttepartiernes nye aftale om miljøinitiativer rejser skepsis hos vognmændene.

Regeringen og støttepartierne blev tirsdag enige om ”Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling” med en række initiativer, der skal lette luftforureningen og mildne klimabelastningen fra landet byer.

DTL er skeptisk over aftalen, der i værste fald kan indebære en usikker fremtid for den tunge transport.

Ifølge aftalen skal forslag om at indføre nul-emissionszoner fremsættes i efteråret 2022. DTL’s direktør Erik Østergaard:

- DTL er skeptisk over for nul-emissionszoner, som er et meget indgribende og firkantet instrument i forhold til omstilling af den tunge transport. Nul-emissionszoner udelukker i princippet alle andre køretøjer, end køretøjer, der kører på brint og el. Det skaber usikkerhed om, hvilken type biler, vognmændene skal investere i fremtiden, siger han.

I aftalen lægges der op til, at transportører med såkaldt legitime formål, kan få dispensation til at køre ind i nul-emissionszoner.

- Hvad ligger der i ordet legitim? Tidligere var det et lige så ”tåget” begreb som ”anerkendelsesværdigt formål”. Hvis der lægges op til det dispensationscirkus, som mange vognmænd har oplevet med de eksisterende miljøzoner, så er forslaget ”no go” set med vognmændenes briller. Lastbilerne har per definition et både legitimt og anerkendelsesværdigt formål i byerne. De kører ikke fem gange rundt om Kongens Nytorv for at nyde udsigten, men alene i byen for at betjene borgerere og erhvervsliv med alt fra varer til butikkerne, til/fra byggerierne, affaldshåndtering, flytteopgaver osv. osv. Byerne vil nedsmelte hvis det ikke sker. Så jeg har en forventning om at lastbiler omfattes af en gruppeundtagelsesordning, så vognmændene ikke skal syltes ind i et bureaukratisk dispensationscirkus som vi har set det med miljøzonerne, siger direktøren.

Regeringen og støttepartierne aftalte også, at der i 2022 skal foreligge en analyse om at udbrede miljøzonerne i til flere byer være klar, hvorefter der skal træffes beslutninger.

- Kan vognmændene følge med? Det er vi bekymret for, at de ikke kan, hvis regeringens aftale med støttepartierne bliver til virkelighed. Kan fx de Euro 6-biler, som mange lige har investeret i alligevel ikke køre ind i byerne. Og hvilke byer ud over de fem store byer begynder at lave miljøzoner, når det bliver muligt, spørger Erik Østergaard, der også beklager, at vognmandsbranchen ikke ser ud til, at vi være med i det nationale partnerskab for ren luft, som man vil oprette.

- Da vi står for en stor del af klimabelastningen fra transporten, bør vi naturligvis også være med i løsningerne på det problem, siger Erik Østergaard.

Læs aftalen her