Del

DTL’s Arbejdsgiverforening: Jobkampagne fortsætter i en eller anden form

DTL’s Arbejdsgiverforening vil gerne, også efter næste år, fortsætte med en jobkampagne i en eller anden form. Det sagde formanden for DTL’s Arbejdsgiverforening bl.a. på foreningens generalforsamling i dag i Messecenter Herning.

Formand for DTL’s Arbejdsgiverforening Martin Danielsen havde i sin beretning bl.a. fokus på rekruttering af unge til transportbranchen, der i øjeblikket døjer med at få tilført kvalificerede medarbejdere.

- Vi har aftalt, at vi i løbet af kort tid sætter os sammen med ATL og 3F og drøfter ønsker og forslag til fremtidige tiltag, udtalte Martin Danielsen til forsamlingen.

Løftet om at fortsætte rekrutteringsbestræbelserne kom samtidig med en erkendelse af, at den eksisterende kampagne ”Job i Transport” sammen med ATL og 3F efterhånden bør erstattes af noget andet. Det, selv om der er mange besøg på folkeskoler og efterskoler og god medieomtale:

- Det er fristende at fortsætte, men alting har sin tid, og det er besluttet at afslutte kampagnen i løbet af næste år. Det er svært at måle den egentlige effekt af kampagnen, men den har sin virkning. Det understøttes af den seneste opgørelse fra januar i år, hvor 1.022 lærlinge var i gang med vejgodsuddannelsen. Det er en stigning på knap seks procent på et år, sagde Martin Danielsen.

Han pegede samtidig på, at transportbranchen ligger i top tre i forhold til andre brancher, når det gælder om at skaffe uddannelsesaftaler inden afslutning af grundforløb. - Dette resultat skyldes bestemt også TUR’s lærepladsformidling, som hjælper med at finde lærlinge, der matcher vores medlemmer, fastslog Martin Danielsen.

Enighed om at nedsætte varebilsudvalg

Overenskomstresultatet blev selvfølgelig også udlagt over for generalforsamlingen. Her kunne formanden tilføje, at flere nye medlemmer, der udelukkende udfører kurér- og varebilskørsel, giver udfordringer i forhold til transportoverenskomsten. Overenskomsten tager nemlig ikke tilstrækkelig højde for det marked, som mange af disse virksomheder opererer i:

 - Vi har derfor i forbindelse med overenskomstforhandlinger drøftet situationen med 3F, og vi er blevet enige om at nedsætte et fælles udvalg. Udvalget skal afdække varebilsbranchens behov for særlige arbejdstids- og aflønningsbestemmelser med henblik på eventuel tilpasning af transportoverenskomsten hertil, udtalte Martin Danielsen.