Del

-Det er svært at være uenig, og vi bakker også op om udspillets målsætning, siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard, og fortsætter: - Men selv om udspillet ser på krav til grønnere transport, glemmer man at sikre konkurrencen om transportopgaven og bevarer dermed muligheden for, at hver lille kommune kan starte deres eget vognmandsfirma – finansieret af affaldskunderne. Det er en dårlig løsning. Kommunalbestyrelser er ikke sat i verden for at drive vognmandsvirksomhed. Det gør private firmaer bedre og billigere.

DTL direktøren peger på, at fx i København blev transporten grøn, afhentningen regelmæssig, arbejdsforholdene gode og løsningen 100 mio. kr. billigere om året, da opgaven blev udbudt. Nu er transportdelen så annonceret hjemtaget med en klar usikkerhed på alle parametre.

Grønnere retning

Men Erik Østergaard er i øvrigt enig med regeringen i, at Danmark har brug for en meget grønnere retning i forhold til affaldshåndteringen: -Det har DTL efterlyst i rigtig mange år. Der blev taget nogle første spæde skridt med det politiske forlig om affaldssektoren i 2007, men siden har det været meget småt med grønne politiske tiltag på affaldsområdet. Danmark er derfor sakket længere og længere bagud efter de andre EU-lande i forhold til en fornuftig og ressourcebevarende håndtering af vores affald.

Affaldsudspillet indeholder en række tiltag, der ændrer reguleringen, så den understøtter, at forbrændingen reduceres og genanvendelsen øges: Det gælder fx modernisering af reguleringen af det forbrændingsegnede affald og reguleringen af det genanvendelige affald, det gælder kortere sagsbehandlingstider og mindre administration i affaldssektoren, en analyse af krav om el-/hybriddrevne skraldebiler og en analyse af private retur-, pant- og tilbagetagningsordninger for emballage.

Erik Østergaard: -Regeringens udspil har her, få dage før valgudskrivelsen, ingen mulighed for at blive realiseret. Men det rummer mange gode tiltag i retning af at sikre bedre rammevilkår for en markedsbaseret grønnere håndtering af affaldet. Det bevirker, at virksomhederne kan få adgang til affaldet og det kan dermed give mening at investere i innovative grønne løsninger, der kan bevare ressourcerne i affaldet, så de kan bruges til nye produkter.

Læs udspillet her