Del

DTL: PostNord underskud skal ses med støttebriller på

PostNords underskud er ikke så stort, som det har været. For den danske dels vedkommende udviser koncernens seneste halvårsregnskab et underskud på 45 mio. DKK for første halvår 2019 mod et underskud 209 mio. DKK for samme periode året før. DTL – Danske Vognmænd ser ingen grund til at hæve armene, når man tager støttebrillerne på og betragter omstændighederne.

-Når man er oppe og jonglere i svimlende summer, både hvad angår tidligere års underskud, og hvad angår offentlige kapitalindsprøjtninger på hundredevis af millioner kroner, så kommer tilbøjeligheden til at opfatte et underskud på et tocifret millionbeløb som en landvinding. Men i vores optik der er ingen vindere i dette her spil, hvor danske skatteborgere jævnligt har måttet punge ud til statslige aktiviteter, der oven i købet udsætter private vognmænd for unfair konkurrence, udtaler DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

Ifølge PostNord selv er resultatet blevet forbedret på grund af vækst inden for e-handel, øget produktivitet inden for rammerne af den nye produktionsmodel, lavere omkostninger til administrative medarbejdere og forbedringer inden for tungere gods og tredjepartslogistik. I regnskabet er det dog særdeles småt med oplysninger om, hvordan aktiviteterne inden for forretningsområdet ”e-Commerce & Logistics” har bidraget til forbedringerne. Her tilbydes nemlig logistiktjenester til, fra og inden for Norden med fokus på pakker, styk- og pallegods, tungere logistik og tredjepartslogistik. Men det er netop dette område, der er i direkte konkurrence med de private danske vognmænd.

Opgave for ny regering

-Isoleret set kan man selvfølgelig glæde sig over et reduceret underskud i PostNords halvårsregnskab, for det giver skatteyderne en mindre belastning, næste gang politikerne skal sende en check for at redde selskabet. Men intet tyder på, at PostNord ikke fortsat agerer konkurrenceforvridende på stykgodsmarkedet. Og dét må og skal afklares af en ny regering, fastslår Erik Østergaard.

-Jeg mener det er en temmelig vigtig opgave for den nye regering, hvor flere ministre har haft en høj cigarføring på social dumping i valgkampen. PostNord må grundigt tjekkes for alt, hvad der kan medføre konkurrenceforvridning. Vi kan ikke have et offentligt selskab med årligt tilbagevendende millionunderskud og deraf følgende saltvandsindsprøjtninger af skattekroner, som samtidig undergraver det private erhvervsliv, siger Erik Østergaard, og slutter:

-Jeg vil godt minde om, at EU-Kommissionen har påbegyndt en granskning af blandt andet en kapitalindsprøjtning 189 mio. DKK fra Danmark til PostNord og 2,34 mia. DKK fra PostNord til Post Danmark. Det gør man, fordi der kan være tvivl om, hvorvidt statsstøttereglerne er overholdt, og det må vi afvente. Men hvordan man end vender og drejer det, bidrager tilføjelsen af disse midler ind i Postens slukne kasser til at sætte danske vognmænd uden før døren i konkurrencen om især styk- og pallegods, partigods og tredjepartslogistik. At betegne et halvt hundrede millioner kroners underskud som en positiv ting ligner derfor et optisk bedrag.

Læs PostNords pressemeddelelse her