Del

DTL: Positivt og afbalanceret regeringsgrundlag

De danske vognmænds ønske til en ny regering har været god balance mellem lige og fair konkurrence for erhvervsvirksomheder, foruden kloge og effektive skridt mod det grønne skifte væk fra fossile brændstoffer – ikke mindst i den tunge transport. Det nye regeringsgrundlag tyder på, at dette ønske bliver imødekommet, mener DTL – Danske Vognmænd.

Det foreliggende regeringsgrundlag under titlen ”Ansvar for Danmark” ser umiddelbart ud til at være en positiv og afbalanceret omgang i forhold til vognmændenes situation. Det fremhæver DTL’s adm. direktør Erik Østergaard, der først og fremmest hæfter sig ved, at der er fokus på kvalificeret arbejdskraft under ordnede forhold, og at udgangspunktet er et decideret skatte- og afgiftsstop for erhvervslivet.

 Ingen nye eller videreførte afgifter

- Det er positivt, at det nu står sort på hvidt, at regeringen ikke vil gøre det dyrere at være dansker eller drive virksomhed. Det, at man med afsæt i et skattestop vil stille danske lønmodtagere og dansk erhvervsliv bedre i forhold til fremtidens vækst og arbejdspladser, er noget vi i længere tid har savnet fra politisk hold. 

Princippet vil dog ikke gælde for erhvervsbeskatning, hvis provenuet – som med den kommende CO2e-afgift på landbruget – føres tilbage krone for krone til erhvervene, fremgår det af regeringsgrundlaget.  – Det tolker jeg derhen, at hvis en afgift ikke positivt er nævnt på nuværende tidspunkt, vil den ikke blive videreført eller opfundet senere, medmindre provenuet føres tilbage til erhvervet, vurderer Erik Østergaard.

Det går rasende stærkt i øjeblikket

DTL – direktøren anser det også for meget positivt, at regeringen vil belyse effekterne af aftalen om grøn omstilling af vejtransporten ”med henblik på at gøre den mere effektiv i lyset af teknologiudviklingen.” Regeringen øger hermed ambitionerne om antallet af rene elbiler.

- Jeg synes samtidig, at regeringens udtrykte ambition om at sætte gang i opsætning af ladestandere er sympatisk. Man kan dog diskutere, om puljen til drivmiddelinfrastruktur fra 2021 nu rækker så langt, som udviklingen tilsyneladende tilsiger. For det går rasende stærkt i øjeblikket, og flere vognmænd, der har investeret i el-biler, har længe efterlyst en dækkende ladeinfrastruktur for især tunge køretøjer.

Endelig vil regeringen nedbringe klimaaftrykket på de offentlige indkøb, herunder også indkøb af transport, og det bliver hilst velkommen af Erik Østergaard. – Vi har intet imod, at det offentlige går forrest som transportkøber, så vi kan få nogle grønnere udbud og dermed sætte skub i processen.

Nøgleordet er sikkerhed for investeringerne

Nøgleordet er ifølge Erik Østergaard sikkerhed for investeringerne hos den enkelte vognmand – både den nuværende investering og de kommende investeringer i nye vare- og lastbiler. Her er en velfungerende infrastruktur for drivmidlerne helt afgørende. Det gælder ikke mindst tilgængelighed af lademuligheder hjemme i virksomhederne, hos kunderne, i terminaler og undervejs langs motorveje og i byerne.

- Det er ikke nogen nem eller omkostningslet opgave, og det fordrer klare linjer og et tæt samarbejde mellem myndighederne, transportørerne og leverandørerne af køretøjer og drivmidler, slutter Erik Østergaard.

Regeringsgrundlag 2022