Del

DTL: Positivt, at kombinerede transporter skal ske under cabotagereglerne

Transportminister Benny Engelbrecht vil nu benytte sig af en adgang i EU-vejpakken til at indføre cabotageregler, når udenlandske lastbiler vil trække gods fra havne og jernbaneknudepunkter ind i landet som såkaldte kombinerede transporter. DTL – Danske Vognmænd er helt enig i den disposition.

Transportministeren har i et interview med det nye transportmedie MobilityWatch meldt ud, at han vil lade kombineret transport omfatte af cabotagereglerne. Dermed kan en transportvirksomhed, i forbindelse med kombineret transport, kun udføre op til tre indenrigskørsler inden for syv dage eller én indenrigskørsel i landet inden for tre dage, hvis de kører ind i landet uden last.

Samtidig indføres en karensperiode, som indebærer, at et køretøj, som har udført kørsel i Danmark, skal vente fire dage, før køretøjet må udføre kørsel i landet igen. Det nye tiltag skulle ifølge MobilityWatch træde i kraft fra 21. februar 2022.

Kombitransporter har været misbrugt

DTLs adm. direktør Erik Østergaard er begejstret for, at ministeren allerede nu lægger rammen for de kommende kombitransporter:

– Vi ved, at Kommissionen sidder og arbejder med et helt nyt sæt spilleregler for kombitransporter, og hvordan det falder ud, er der ingen, der ved. Men vi ved også, at de eksisterende regler for kombineret transport – der blev indført af miljøhensyn – længe har været misbrugt til at anvende lavtlønschauffører på udenlandske lastbiler til i stor stil at trække gods fra danske havne og jernbaneknudepunkter på helt andre vilkår end de almindelige danske indenrigstransporter.

- Ser man bort fra miljøaspektet, som med dagens køretøjer nærmest er lig nul, så har den trafik længe haft karakter af reel cabotagekørsel. Derfor er det godt, at ministeren allerede nu tager sine forholdsregler, så de krav, der gælder for cabotagekørsel også vil gælde her.

Anvendelsen af cabotagereglerne på kombitrafikken vil samtidig betyde, at der skal ske registrering af køretøjet i det særlige erhvervsregister, og at chaufførlønningerne vil skulle følge det danske niveau.

Anvender EU-undtagelse

Transportministeren har dermed valgt at gøre brug af en særlig undtagelse i de nye vejpakkeregler, der gør, at selv om kombineret transport i princippet bør bibeholdes, er det nødvendigt at sikre, at den slags transporter ikke misbruges.

Erfaringen har ifølge EU-Kommissionen vist, at kombireglerne i visse steder af EU – herunder i Danmark – er blevet anvendt systematisk til at omgå cabotagekørslens midlertidige karakter og som grundlag for vedvarende tilstedeværelse af køretøjer i en anden medlemsstat end den, hvor virksomheden har hjemsted.

”Sådan illoyal praksis risikerer at føre til social dumping og bringe overholdelse af lovrammen vedrørende cabotagekørsel i fare, ” hedder det i vejpakken, som derfor giver medlemsstaterne mulighed for at fravige reglerne.