Del

Kontakt ansvarlig

Finn Bjerremand

Teknisk konsulent. Tekniske høringssager, medlemsservice på lastbilteknik, test af lastbiler. Sekretær DTL Kran-Blok Erfa og Netværk for selvkørende vognmænd

DTL: Positive meldinger fra Færdselsstyrelsen om længde og vægt på tunge køretøjer

Færdselsstyrelsen har netop sendt et længe ventet udkast til en revideret vægt- og dimensionsbekendtgørelse til høring i branchen. Udspillet bliver modtaget positivt hos DTL – Danske Vognmænd, der dog fremhæver to afgørende mangler, der har stor betydning for produktiviteten.

Bekendtgørelsen indeholder en række forbedringer af tunge køretøjers kapacitet, som branchen i en årrække har sukket efter. Dels for at kunne øge produktiviteten og på det seneste også for at kunne bidrage til den grønne omstilling ved ganske enkelt at medbringe mere på ladet på den enkelte tur.

Den meget korte version af bekendtgørelsesændringer er som følger:

Længden på sættevogne øges til 14,98 m og på sættevogntog til 17,88 m.

For sættevogntog, hvor lastbilen er drevet af nulemissionsteknologi eller brændstoffer, som udgør et alternativ til diesel, øges længden dog til 18,50 m.

For vogntog med læssekran over 25 tm forøges vogntogslængde til 18,50 m for sættevognstog og til 20,75 m påhængsvogntog.

På totalvægtssiden øges vægten for fireakslede lastbiler til 36 ton, mens vægten på de femakslede stiger til 42 ton.

I vogntog vil totalvægten stige til 20 ton på lastbiler med to aksler, og vægten på femakslede vogntog vil blive øget til 47 ton.

Samtidig øges totalvægten for påhængskøretøjer med tre aksler samt største samlede akseltryk i en akselgruppe på tre aksler til 27 ton – afhængigt af akselafstand.

Endelig vil totalvægten for seksakslede vogntog blive øget til 52 ton, hvis lastbilen har fire aksler, og 53 ton, hvis lastbilen har tre aksler.

De gældende venderadiuskrav skal overholdes, lige som der er nærmere regler for akselkonfiguration og akselafstand.

Mangler syvakslede vogntog og højde

DTL’s adm. direktør Erik Østergaard er tilfreds med, at de lovede ændringer nu udmøntes i en ny bekendtgørelse til ikrafttræden den 1. januar. Men på to afgørende punkter halter myndighederne bagefter:

- Det gælder naturligvis vores ønsker om, at totalvægten på de syvakslede vogntog også øges. Ved at udelade netop denne kapacitetsforbedring bliver en stor del af den tungeste transport ikke omfattet af de nye regler: Den tunge entreprenørkørsel, kørslen for landbrug, industri osv., som i dag næsten udelukkende foregår med syvakslede vogntog. Det er også på tide at se på øget totalvægt på de otteakslede modulvogntog.

Erik Østergaard har forståelse for, at der skal foretages en række konsekvensberegninger om vejslid m.m. men undrer sig over, at det kommer bag på myndighederne, når der endelig skal rykkes. – Problemstillingen er ikke ukendt. I over ti år har vi løbet myndighederne på dørene med ønskerne, som ser ud til at blive opfyldt. Her har de syvakslede vogntog også været med. Det tyder på, at alle i Transportministeriet har siddet med hænderne i skødet uden reelt at tage vores opfordringer alvorligt.

Den anden mangel, som DTL – direktøren peger på, gælder højden på køretøjerne: - Der er ikke medtaget branchens ønske om helt at droppe højdekrav og lade branchen selv håndtere forholdet til brohøjder m.v. Styrelsen ønsker stadigvæk at fastholde 4,10 m som maksimal højde, selv om flere lande helt har afskaffet højdekrav eller i det mindste sat barren højere. Det bliver en ting, vi vil medtage i høringssvaret.  

DTL vil nu studere forslaget nærmere for afgivelse af høringssvar, hvor fristen er sat til den 7. august.

Færdselsstyrelsens høringsbrev