Del

DTL: Politisk dans om PostNord må blive den allersidste

Efter flere års uro om Postnord lægger transportminister Benny Engelbrecht nu op til en mere grundlæggende diskussion om fremtidens postbetjening i Danmark fremgår det af Jyllands-Posten i dag mandag. DTL - Danske Vognmænd er glade for den flig af fornuft, der følger med ministerens initiativ og støtter Venstres transportordfører.

De politiske instrumenter er i disse dage ved at blive stemt på Slotsholmen for det, som transportministeren kalder en ”grundlæggende diskussion” om postbetjeningen i Danmark. Målet er tydeligvis at orkestrere en bred aftale om PostNords fremtid på markedet, inden den nuværende midlertidige aftale udløber med udgangen af 2022. Men spørgsmålet er, om ikke posthornet nok en gang vil frembringe mislyde fra højre side af Folketingssalen, som det har været tilfældet de seneste mange år, hvor statsvirksomheden har levet på kunstigt åndedræt fra offentlige midler.

Private kan gøre det billigere
DTL – Danske Vognmænds direktør Erik Østergaard erklærer sig på linje med Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, der har udtalt til pressen, at han er helt med på, at medarbejdere fra Postnord skal overtages af en ny aktør efter et udbud og henviser til, at det tidligere er sket i DSB i forbindelse med udbud af jernbanestrækninger.

– Jeg er heller ikke i tvivl om, at private udbydere vil kunne gøre det billigere end Postnord, og som ministeren også ganske rigtigt peger på, så vil behovet for et selvstændigt brevprodukt falde dramatisk frem til 2030, fastslår DTL-direktøren, og fortsætter:

– Det bliver en niche, som de store private aktører nok skal finde en løsning på. De mange forlængelser af PostNord-aftalen – senest til og med 2022 – har blot været udskydelser, af hvad man eller skulle mene var en bunden politisk opgave: At finde en fremtidssikret, langsigtet og økonomisk bæredygtig konstruktion for PostNords opgaver. Men vel at mærke uden, at det skal være på bekostning af hverken skatteydere eller af de selvstændige vognmænd, som i dag slås dagligt med unfair konkurrence fra PostNord, siger Erik Østergaard.

Han støtter i øvrigt V-ordførerens forslag om blandt andet at se på en fuldstændig afskaffelse af befordringspligten.

Pakkeafgift ikke vejen frem
Til gengæld er ministerens tidligere ide om at indføre en pakkeafgift, som igen er hentet frem af gemmerne, ikke er en vej frem:

- Afgiften vil være vanskelig at indrette, så den omfatter alle relevante pakkeforsendelser, og det vil forvrænge konkurrencen i markedet. Desuden vil afgiften påføre virksomhederne en enorm administrativ byrde, som kunderne i sidste ende skal finansiere.

- Jeg er fuldstændig klar over, at der er en række dilemmaer og ingen enkle løsninger på problemet. Men de tilbagevendende ikke-løsninger og forlængelser af statsstøtte sender et signal til vognmandsbranchen, om at man ikke tager kritikken af markedssituationen alvorligt. Det er langt fra tilfredsstillende, og vi ser frem til, at debatten ikke er tonedøv over for erhvervets problemer. Under alle omstændigheder må det være den allersidste dans, der spilles med PostNord på gulvet, slutter Erik Østergaard.

Læs mere i JP: "Alle tænkelige løsninger er i spil"