Del

DTL: Omfartsvej-penge bør gå til rastepladser

Den meget omdiskuterede omfartsvej ved Mariager, som var en del af regeringens og dansk Folkepartis infrastrukturaftale, bliver alligevel ikke realiseret som først påtænkt, oplyser TV2. De sparede udgifter bør konverteres til flere p-pladser til lastbiler på rastepladserne – også til særtransporter – lyder det fra DTL-Danske Vognmænd:

Otte kilometer omfartsvej omkring Mariager har fået massiv mediedækning – og kritik – siden regeringen og Dansk Folkeparti fremlagde deres infrastrukturaftale i sidste uge. Nu bliver det element ikke til noget. Besparelsen bør derfor sættes i spil til mere påtrængende behov, siger DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør, Erik Østergaard:

-Hvis det nu er besluttet ikke at bruge pengene i Mariager, så er der jo et anseligt ubrugt millionbeløb i spil. De penge ser jeg gerne brugt på rastepladser og bedre forhold for særtransporterne, siger Erik Østergaard.

Presset er øget på rastepladserne

-Der er kapacitetsproblemer med parkeringspladser til lastbiler en del steder i landet. Dels fordi der er mere trafik, dels fordi der er så mange lavtlønschauffører med overnatningsbehov. Når man ikke er lykkedes med at stoppe den unfair konkurrence og sociale dumping fra lavtlønschauffører, så er presset øget på rastepladserne. Og det er der også danske vognmænd og chauffører der betaler en pris for, fordi de fanges i et urimeligt valg mellem at modtage en bøde for enten ulovlig parkering eller overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne. Så der er god brug for flere pladser.

Velegnede rammer for særtransporter

-Og så har Danmark mange særtransporter. Vi har store vindmølleproducenter og andre, der med spærretider og andet har vanskelige vilkår til at gennemføre komplicerede transporter. Flere rastepladser med særligt velegnede rammer for særtransporter vil styrke vores erhvervsliv, smidiggøre trafikken og de vognmænd og chauffører, der kører med særtransporterne, får en langt lettere arbejdsdag.

-Jeg har som sådan ikke haft en særlig holdning til omfartsvejen i Mariager, men jeg kan forstå at den nu er taget af bordet. Så hermed DTLs input til politikerne med forslag til en hensigtsmæssig brug af midlerne, slutter Erik Østergaard.