Del

DTL om trailerpanik: Spis nu brød til

Flere transportmedier har i dag gengivet udtalelser fra DI Transport om et ”nyt forslag” fra EU-Kommissionen, gående på, at alle trailere og påhængsvogne nu skal tilbage til hjemlandet hver ottende uge. Angiveligt skulle ”forslaget” være i høring hos medlemslandene. DTL – Danske Vognmænd maner til besindighed, så man ikke bliver grebet af panikken.

- Jeg synes, at det ville være klædeligt at tjekke baggrund og fakta i stedet for blot at udsende paniksignaler, udtaler adm. direktør Erik Østergaard fra DTL – Danske Vognmænd, der opfordrer til, at man lige spiser brød til og forholder sig til den aktuelle situation. – DI Transport forsøger at lave sort røg, fordi man i forvejen er utilfredse med bestemmelserne om returnering af køretøj til hjemlandet hver ottende uge. Men det er nu en gang blevet til gældende ret i alle lande. I sidste ende vil det være op til EU-Domstolen at afgøre sådanne sager.

Kommissionen vil se på indvendinger

Iflg. Erik Østergaard er sagen er den, at EU-Kommissionen løbende udgiver såkaldt ”Q&A’s”. Det er et hjælpeskema med spørgsmål til administrationen af de forskellige retsregler i vejpakken. Samtidig er der som svar på spørgsmålene Kommissionens eget forslag på, hvordan spørgsmålene bør besvares.

I modsætning til andre spørgsmål og svar vedrørende forskellige regler i vejtransportpakken konsulterede EU-Kommissionen imidlertid ikke transportbranchen under forberedelsen af de spørgsmål og svar, der vedrørte ​​returneringen af ​​køretøjet.

I starten af denne uge offentliggjorde Kommissionen så endelig de længe ventede spørgsmål og svar vedrørende returnering af ​​køretøjet.

På mødet i EU-Kommissionens ekspertgruppe om håndhævelse i sidste uge rejste den internationale vognmandsorganisation, IRU, spørgsmålet om returnering af trailere og sættevogne.

Ifølge de offentliggjorte spørgsmål og svar er trailere og sættevogne efter Kommissionens opfattelse nemlig også omfattet af hjemrejsepligten.

EU-Kommissionen noterede sig IRU’s indvending og opfordrede transporterhvervet til at komme med yderligere argumenter for, hvorfor trailere og sættevogne ikke skal være underlagt hjemrejseforpligtelsen.

NLA er på sagen

IRU har opfordret samtlige medlemsorganisationer til at indsende spørgsmål og argumenter om returnering af trailere og sættevogne til IRU inden udgangen af ​​denne uge.

IRU vil samle kommentarerne og dele dem med Europa-Kommissionen, som har erklæret sig villig til at tage kommentarerne i betragtning til en mulig revision af det foreliggende ”Q&A” papir med spørgsmål og svar.

- Hvordan DTL skal forholde sig til spørgsmålet, bliver nu drøftet i regi af Nordic Logistics Association, hvor de nordiske lande sammen med franske FNTR og tyske BGL nok skal finde et fælles fodslag. Så jeg vil sige, at der er styr på det og slet ikke grund til de paniksignaler, som DI Transport udsender, påpeger Erik Østergaard.

IRU deltager i øvrigt i Kommissionens såkaldte TRACE 2 projekt, der har til formål at udvikle en klar og fælles forståelse af de nye regler introduceret i vejpakken. Dette vil ske ved at udvikle et klart og passende undervisningsmateriale og ved at træne kontrolmedarbejdere i håndhævelsen af de nye regler.

 

Q&A return of vehicle