Del

DTL om rapport om frontalkollisioner: To- og tresporede landeveje er dødsfælder

I en tid, hvor samfundets fokus er rettet mod varme i rørene, krig i Europa og stigende inflation minder Havarikommissionens nye rapport om frontalkollisioner os om døden og ulykkerne på vores egne veje. Og det er velkomment, mener DTL – Danske Vognmænd, der dog advarer imod at spare på de offentlige budgetter, når det gælder vejforanstaltningerne.

I en tid, hvor samfundets fokus er rettet mod varme i rørene, krig i Europa og stigende inflation minder Havarikommissionens nye rapport om frontalkollisioner os om døden og ulykkerne på vores egne veje. Og det er velkomment, mener DTL – Danske Vognmænd, der dog advarer imod at spare på de offentlige budgetter, når det gælder vejforanstaltningerne.

- To- og tresporede landeveje er generelt dødsfælder, når vi taler mødeulykker. Der har været gjort meget i form af skiltning, kørebaneafmærkning – fx rumleriller – og hastighedsbegrænsning. Men der kan gøres mere, udtaler adm. direktør Erik Østergaard fra DTL – Danske Vognmænd.

- I Sverige er det fx obligatorisk med kabelautoværn for at adskille modgående trafik på hovedvejene. Og jeg vil gerne gentage et ønske om, at undersøgelserne også retter sig imod lande, hvor man vitterligt har haft succes med at nedbringe mødeulykkerne.

Ulykker koster mere end råderummet

DTL-direktøren vurderer, at mange vognmænd allerede prioriterer arbejdet med den generelle trafiksikkerhed i det daglige. Og han opfordrer til, at trafiksikkerheden altid er i højsædet:

- Det gavner nemlig samtidig den enkelte chauffør og virksomheden. Der er altså både samfundsmæssige og virksomhedsøkonomiske gevinster at hente ved en fornuftig adfærd og en sikkerheds- og forebyggelseskultur. Det er derfor velkomment med denne rapport, der igen sætter spot på vores adfærd i trafikken.

- Når man ser på de samfundsmæssige omkostninger, så koster trafikulykker hvert eneste år samfundet omkring 17 milliarder kroner. Det er mere end det økonomiske råderum frem til 2030! Penge der kunne have været brugt andre steder i velfærdssamfundet. Det viser, at det vil være en rigtig dårlig idé ikke at bruge penge på trafiksikkerhed. Det er nødvendigt, at samfundet lægger nogle økonomiske kræfter bag ved forbedringer af de mest udsatte strækninger.

Bedre vejforanstaltninger er da også blandt Havarikommissionens anbefalinger. Det er ting som fx flere rumleriller på flere landeveje, etablering og forbedring af midter- og sidearealer samt forbedringer i kurver. Og så ikke mindst midterautoværn på særlig farlige steder.

Frontalulykker er et seriøst problem for branchen

Frontalkollisioner på landevejene er både et alment vilkår og et seriøst problem for landets vognmænd og chauffører, slutter Østergaard:

- I flere tilfælde er tunge køretøjer involveret i de mødeulykker, som ender fatalt på landevejene. Det skyldes ikke nødvendigvis, at lastbilerne har skyld i ulykkerne, men grundet deres størrelse, har mødet med en personbil, der kommer over i den modsatte vejbane, ofte tragiske konsekvenser for skaderne på privatbilisten og store psykiske påvirkninger af lastbilchaufføren.

FAKTA

Den nye rapport analyserer 28 frontalulykker, hvor 17 mistede livet og 13 kom alvorligt til skade.

En stor del af ulykkerne kunne være forebygget, hvis trafikanterne havde været mere opmærksomme, veludhvilede og uden påvirkning af rusmidler, konkluderer den. Kun én af ulykkerne i undersøgelsen skyldtes nemlig hasarderet overhaling, mens resten var forårsaget af uopmærksomhed, distraktion, træthed og påvirkning af f.eks. alkohol.

20 personbiler og 5 varebiler, men ingen lastbiler, er registreret i den forkerte vognbane. Til gengæld er der 8 modkørende lastbiler, som bliver ramt af modkørende person- og varebiler, der kører i den forkerte vejbane.