Del

DTL om parkeringsstrid: Den danske regering har en god sag

EU-Kommissionen har endnu en gang følt sig kaldet til at gå løs på den danske stat under henvisning til håndhævelsen af de handelsmæssige frihedsrettigheder i EU. Kommissionen har nu stævnet Danmark ved EU-Domstolen med påstanden om, at Danmark forhindrer udenlandsk cabotagekørsel gennem den såkaldte 25 timers regel. DTL – Danske Vognmænd mener, at meget taler for Danmarks standpunkt.

- Kommissionen mener, at Danmarks parkeringsbegrænsning på 25 timer på statslige rastepladser krænker friheden til at udveksle tjenesteydelser inden for transportområdet. Altså både, at den danske stat hindrer godstransportens udøvelse i Danmark for udlændinge, og at man drager unødig nytte af, at vognmanden ikke har sin driftscentral i Danmark, hvor man kan parkere bilerne. Det argument er tyndt, og staten står med en god sag, fastslår DTL’s adm. direktør Erik Østergaard.

Problemet er de udenlandske lastbiler

- De faktiske forhold i Danmark forhindrer jo ikke udenlandske vognmænd i at etablere deres egne områder på dansk grund, hvor deres biler kan holde i så lang tid, det skulle være. Der findes intet forbud imod at lave egne, private rastepladser med langtidsparkering. Problemet har været, at det er udenlandske lastbiler, der har behovet for at afholde det lange regulære ugehvil langt fra hjemmet. Det vil også være tilfældet for danske lastbiler, hvis de vælger at opholde sig i andre regioner i EU i længere tid, forklarer DTL – direktøren.

- Derfor er det også en kendsgerning, at problemet netop skabes af udenlandske lastbiler. Det længere ophold er kernen i problemet. Det er et faktum og netop ikke en handelshindring udtrykt af de danske politikere. Man bliver vel nødt til at adressere problemet for at finde løsningen. I takt med, at vejpakken får lov til at virke, tror jeg også, at den nomadetilværelse, som de lange parkeringer har været udtryk for, aftager.

Staten skal ikke sørge for overnatning

Erik Østergaard er derfor ikke i tvivl om, at de gode argumenter står i kø, når sagen skal føres for EU-domstolen:

- EU- Domstolen har selv fastslået at det er forbudt at afholde de regulære ugehvil på 45 timer i bilen, men at 25-timers parkeringsreglen muliggør afholdelse af et reduceret ugehvil i bilen. Så der er ikke noget reelt problem. Og da der i forvejen ikke er overnatningsmuligheder på de statslige rastepladser til afholdelse af et regulært ugehvil, er problemet med 25 timers begrænsning en pseudo-diskussion, siger Østergaard, der fortsætter:

- Et godt råd til staten og de politikere, der i øjeblikket helt uden for enhver rimelighed hænges ud som blokadevagter for transporten i Europa, vil være at slå på de mange tilsvarende tilfælde, hvor man bliver nødt til at regulere personers færden, og hvor situationen i særlig grad udløses af udlændinge. Som tidligere ministre har sagt, er det ikke den danske stats opgave at stille overnatningsfaciliteter til rådighed for europæiske virksomheder, der opererer i Danmark. Og at tilbringe dage eller weekender på en rasteplads langs motorveje uden adgang til basale faciliteter, indebærer en større risiko for, at vejtransportvirksomheder omgår chaufførers sociale rettigheder.

DTL-direktøren peger endelig på, at fx EU-landet Slovenien også har indført en 25 timers regel for lastbiler.

 

 

https://mobilitywatch.dk/nyheder/fragt_logistik/article13825554.ece