Del

DTL om grøn transportaftale: En af de største kapacitetsforbedringer i 50 år

DTL’s adm. direktør Erik Østergaard lægger ikke skjul på, at den vedtagne kilometerafgift ikke er groet i DTL’s have. Oven i forøgede brændstofpriser og voldsomme, grønne investeringer i de kommende år bliver det en gigantisk økonomisk udfordring for det danske samfund som helhed.

Til gengæld kommer der denne gang en række betydelige produktivitetsforbedringer for erhvervet, der skal hjælpe til at få den bitre pille til at glide ned. Derfor hilser DTL-direktøren de annoncerede ændringer i de nationale regler om vægt og dimensionering af lastbiler meget velkomment.

- Her er der tale om pæne forbedringer af transportkapaciteten. Det er efter min vurdering samlet set en af de største kapacitetsforbedringer af materiel til vejgods i de seneste 50 år. Danmark vil være helt fremme i skoene, og så vil de erhvervsøkonomiske konsekvenser af kørselsafgiften blive omkring en mia. kroner mindre. 

Bør træde i kraft ved årsskiftet
- Vi er opmærksomme på, at der i dette forlig ikke som ønsket er medtaget to ton ekstra totalvægt på de syv-akslede vogntog. Men det er en sag, som vi vil arbejde på over for ministeriet. For der er meget store CO2 besparelser på den konto.  

- Jeg er i øvrigt fuldstændig enig med transportminister Trine Bramsen i, at vi står i en situation, hvor der allerede nu er mangel på chauffører, og hvor vi ved, at vi skal spare på de fossile brændstoffer i de kommende år. Både af hensyn til klimaet og vores afhængighed af olie. Derfor må forbedringerne også indføres så hurtigt som overhovedet muligt – gerne allerede fra årsskiftet, siger Østergaard og tilføjer om kilometerafgiften:

- I DTL har vi aldrig været så naive at tro, at så meget som en bøjet femøre fra kilometerafgiften ville blive sendt tilbage til erhvervet til at indkøbe grønnere materiel. Det har politikerne heller aldrig stillet i udsigt. Det nytter ikke at stille sig op ved grædemuren nu og beklage sig.

Lyspunkt i afgiftsmørket
- Kilometerafgifter har været på tegnebrættet hos skiftende regeringer siden 2008. Først lancerede Socialdemokraterne ideen, der omgående blev skudt ned af Venstre. Men allerede et år efter lancerede VK-regeringen i 2009 selv ideen om kilometerbaserede afgifter for både person- og lastbiler. Det blev dog skudt til hjørne grundet forestående valg. Helle Thorning-regeringen forsøgte så igen men droppede ideen efter nogle år, da omkostningerne ved opkrævning var for høje. Og nu ser det så ud til at blive en realitet fra 2025.

DTL – direktøren påpeger, at DTL igennem forhandlingsforløbet har skubbet kraftigt på for at få politikerne til at tage netop kapacitetsforbedringerne op i tilknytning til afgiftsdrøftelserne.  

– Helt tilbage til møderne i regeringens klimapartnerskab har vi fremhævet dette som en af de større landvindinger for vejtransporten. Det vil blive et lyspunkt, når afgiftsmørket sænker sig, fastslår Erik Østergaard.

Se aftalen her