Del

DTL: Olieprisernes himmelflugt kalder på at fjerne afgifter

Regeringen og EU bør inddrage dieselolien til erhvervstransport i de politiske tiltag, der forventeligt må og skal blive resultatet af følgerne af krigen i Ukraine. Fx bør afgifterne på diesel og vejbenyttelse fjernes midlertidigt mener DTL – Danske Vognmænd.

Transporterhvervet binder samfundet sammen, det så man under Coronakrisen, hvor fornødenheder og andet gods nåede frem til landets borgere trods nedlukninger af store dele af samfundet. Men lige nu står erhvervet på hælene i en situation, hvor prisen på brændstof stiger uventet eksplosivt for første gang i 10 år.

Det kalder på statslig og fælleseuropæisk hjælp, hvis ikke samfundet skal opleve en kraftig stigning i lukninger blandt ellers sunde transportvirksomheder, mener DTL’s adm. direktør Erik Østergaard:

- I dag er prisen på dieselolie inkl. energi og CO2-afgift steget til over 14 kroner, og der er ingen tegn på, at det stopper – tværtimod. Siden 1. januar i år er olieprisen steget med 42 procent og siden januar sidste år med 76 procent. Den grønne HVO diesel har nået 23 kr. pr. liter, og dette sammenholdt med de utilstrækkelige mængder HVO gør, at det lige nu er umuligt at være grøn vognmand.

Fjern afgifter

Erik Østergaard peger på muligheden for at få EU til at tillade landene midlertidigt at fjerne dieselafgifterne, som er fastsat i medfør af energibeskatningsdirektivet:

- Afgiftsfritagelsen kunne fx indføres i form af særlig diesel til professionelt brug – på linje med, hvad man har til traktorer i dag. Desuden bør regeringen se på, om EU kan tillade midlertidig suspension af vejbenyttelsesafgiften for tunge køretøjer, tilføjer Østergaard, der fortsætter:  

- Vi har massevis af henvendelser fra vognmænd, der er stærkt udfordret, fordi de fx har længerevarende kontrakter, hvor der ikke er taget højde for så omfattende ændringer i brændstofpriserne.

Vejleder vognmændene

Erik Østergaard minder om, at for blot halvandet år siden var dieselpriserne det halve af, hvad de er i dag. Den fordobling i omkostningerne er det ikke altid muligt at overvælte på kunderne på længerevarende kontrakter, påpeger han:

- I forvejen er erhvervet under hård – men i normale tider sund – konkurrence, og fluktuationer i udgifter, der udgør en tredjedel af omkostningerne, kan vælte selv de mest velfungerende vognmænd af pinden!

DTL-direktøren forsikrer om, at organisationen selv gør alt for at vejlede de vognmænd, der står foran kontraktindgåelser eller fornyelser af aftaler:

- Vi rådgiver virksomhederne om, at ved opgaver af længere varighed end 3 måneder bør afregning justeres efter Indeks for lastbilkørsel fra Danmarks Statistik. Imellem justeringen foretages en månedlig brændstofregulering på basis af brændstofprisen den 15. i foregående måned. Det er ikke længere nok med årlig regulering. Men mange er fanget af omstændighederne lige nu.

På et møde i dag i IRU’s EU-komité, hvor DTL deltog, var dieselprisernes himmelflugt også på dagsordenen. Komitéen besluttede at nedsætte en hurtigt arbejdende global arbejdsgruppe til at komme op med klare anbefalinger. Samtidig vil der blive kommunikeret klart om den meget alvorlige situation for vognmandserhvervene og forsyningskæderne i EU. IRU vil også se på mulighederne for lettelser i dieselafgifterne i medfør af Energibeskatningsdirektivets artikel 19.