Del

Kontakt ansvarlig

Søren Büchmann Petersen

Chefkonsulent. Kørselsområderne affald, jord og levende dyr, samt miljø- og klimaspørgsmål generelt. Sekretær for Danaffald

DTL og Danaffald: Ensartet affaldssortering vil være en gevinst for miljø og effektivitet i affaldssektoren

DTL og Danaffald glæder sig over, at der med regeringens aftale om en klimaplan for affaldssektoren indføres ensartede kategorier for affaldssortering på tværs af landet for både husholdninger og virksomheder.

- En ensartet sortering vil være en gevinst for miljøet og gøre det muligt at effektivisere affaldsindsamling for vognmændene, siger Erik Østergaard, administrerende direktør for DTL – Danske Vognmænd, som også organiserer de private affaldsindsamlere i specialforeningen Danaffald.

De private vognmænd, der indsamler affald, har i årevis efterspurgt større ensartethed i affaldsindsamlingen. Hvis de samme kategorier anvendes over hele landet, vil det nemlig være muligt for vognmændene at tilbyde de samme affaldsindsamlingssystemer på tværs af landets kommuner.

Udbudspligt genanvendeligt husholdningsaffald
Aftalen indeholder en række vigtige opgør med det kommunale affaldssystem, og der indføres bl.a. udbudspligt for det indsamlede genanvendelige husholdningsaffald og virksomheder vil fremover kunne vælge at få deres forbrændingsegnede affald afhentet af en privat vognmand.

- Vi havde gerne set, at man var gået endnu videre og havde indført udbudspligt for selve affaldsindsamling hos husholdningerne, siger Erik Østergaard. Konkurrenceudsættelse er med til at holde omkostningerne nede og sikre, at den bedste aktør vinder. Det er dog iflg. DTL positivt, at aftalen indebærer, at der skal foretages en analyse af udbud af selve indsamlingen, og DTL forventer, at en sådan analyse vil vise, at udbud er en god idé.

Kommunes indsamling skal ske til markedspriser
DTL er kritisk over for, at aftalen giver mulighed for, at kommunerne kan tilbyde at indsamle genanvendeligt erhvervsaffald hos mindre virksomheder, hvis affald ligner det, som husholdninger frembringer.

- DTL havde foretrukket, at der ikke var blevet åbnet for kommunal indsamling af erhvervsaffald, fordi man på andre områder har set, at kommunerne ofte underbyder med priser, der ikke er omkostningsægte og krydssubsidier på tværs af kommunens aktivitetsområder, siger Erik Østergaard.

DTL mener dog, det er positivt, at aftaleparterne er bevidste om denne risiko og har aftalt, at kommunens indsamling skal ske til markedspriser og at krydssubsidiering skal undgås. Det er et punkt, som DTL vil følge nøje.

Se aftaleteksten her