Del

DTL: Nu mangler HH-forbindelsen blot den politiske vilje

Vejdirektoratet og dets svenske modstykke, Trafikverket, har i dag præsenteret en strategisk analyse af mulighederne for en fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør. Analysen bekræfter værdien i HH2030-projektet, der af de to myndigheder beskrives som ”et stort visionært projekt, der binder to byer, to regioner og to lande sammen”. Glædeligt, mener DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør og talsmand for HH2030-gruppen – Erik Østergaard.

Med dagens analyse er vejen banet for en ny fase – ikke bare i videreudviklingen af HH-forbindelsen, men for videreudviklingen af hele det sydlige Skandinavien som økonomisk vækstcentrum med en fremtidssikret infrastruktur, mener Erik Østergaard.

- Vi har allerede en række beregninger, der viser et solidt økonomisk bæredygtigt projekt – et projekt der afgørende kan styrke ikke bare Øresundsregionen, men som binder både Norge og Sverige tættere sammen med Europas fastland, herunder til Hamburg via den nye Femern Bælt forbindelse, med Danmark som knudepunkt.

Analysen fra myndighederne viser, at selve vejdelen er meget rentabel med en samfundsøkonomisk gevinst ved en intern rente på 5 pct. og knap 6 mia. i nettonutidsværdi, mens banedelen halter bagefter med 2,9 pct. intern rente.  

Mulighed for EU-finansiering

- Der bør kigges nærmere på banedelen, for efter min opfattelse er det også et spørgsmål om, hvorvidt man kobler forbindelsen til det øvrige Sverige og dermed kan give togtransporten merværdi. Til gengæld viser vejdelen klart værdien af så vigtigt et projekt. Det fortjener, at vi nu tager skridtet videre og sikrer fremtidens behov, herunder mulighederne for finansiering fra EU med op til 50% af projektet, siger Erik Østergaard, oven på de danske og svenske myndigheders analyse.

HH2030-gruppen arbejder efter en brugerfinansieret forbindelse til både biler og tog – en model, som i flere beregninger har vist sig økonomisk bæredygtig, uanset om byggeriet skal realiseres som OPP (offentligt-privat partnerskab) eller på statsgaranterede lån. En række store svenske virksomheder står desuden klar med kapital.

Vækstcenter i det sydlige Skandinavien

- Værdien af Øresundsbroen har været enorm og tjener hver dag til fordel for begge vores samfund. Med en HH-forbindelse kan vi yderligere styrke integrationen og det sydlige Skandinavien som økonomisk vækstcenter.

- Der er store behov for udviklingen af infrastrukturen. Dette projekt kan realiseres uden offentlige midler, skabe vækst og beskæftigelse i etableringsperioden og konsolidere og smidiggøre hverdagen i det sydlige Skandinavien for erhvervslivet, turismen og borgerne, slutter Erik Østergaard.

Læs analysen her