Del

DTL: Næste skridt må være 40 ton og fem-akslede

Der er sund klimafornuft i at tillade fem-akslede 40 tons lastbiler. Men det kræver politisk beslutning. Og for vognmændene haster det, for hvis der skal bestilles nye biler, så man er klar til nye miljøzonekrav om knap et år – så skal der bestilles snart.

Der er sund klimafornuft i at tillade fem-akslede 40 tons lastbiler. Men det kræver politisk beslutning. Og for vognmændene haster det, for hvis der skal bestilles nye biler, så man er klar til nye miljøzonekrav om knap et år – så skal der bestilles snart.

En fremtidig model med fem-akslede 40 tons-lastbiler kræver en ændring af bekendtgørelsen om vægt- og dimensioner. Her skal 32 ton ændres til 40 ton. Hos DTL-Danske Vognmænd ser man intet til hinder for, at den ændring let kan besluttes og ville kunne træde i kraft for eksempel pr. 1. juli 2021.

DTL - Danske Vognmænd har derfor skrevet til transportminister Benny Engelbrecht og til Færdselsstyrelsen, for at gøre dem opmærksomme på vigtigheden af en afklaring. Ikke bare af hensyn til de enkelte DTL-medlemmers konkrete investeringer, men også fordi den rigtige beslutning vil være til fordel for miljøet og dermed bidrage til regeringens ambitioner om reduceret CO2-udslip.

Gevinst for klimaet

- Med de lange leveringstider, der er på nye lastbiler, så haster det med at få en sådan beslutning meldt ud, så lastbilerne med fem aksler og 40 ton kan bestilles hjem, siger administrerende direktør i DTL-Danske Vognmænd, Erik Østergaard.

- Angiveligt ligger der allerede en færdig rapport hos myndighederne om spørgsmålet, og så vidt vi er orienteret, så skulle konklusionen være positivt indstillet overfor fem-akslede 40 tons lastbiler.

Det handler imidlertid ikke kun om vognmændenes pengepung. For fem-akslede 40 tons lastbiler vil være en betydelig gevinst for klimaet:

- Transporterhvervet arbejder jo hele tiden på at finde veje til mere effektiv transport og logistik, fx optimering af kørselsmønstre, kapacitetsudnyttelsen og levering af varer i ydertimerne. Men det kan altså også skabes ved længere vogntog og øget totalvægt af selve køretøjerne. Og derfor bliver behovet for en afklaring presserende, påpeger Erik Østergaard.

Dobbelttrailere bør også indgå

I henvendelsen til ministeren og myndighederne slår DTL-Danske Vognmænd på særligt to spørgsmål: Det drejer sig om tilladelse til dobbelttrailere, altså hvor der indgår to standardsættevogne i vogntoget op til 34,5 meter. Den løsning vurderes at få en endnu større klimaeffekt end de nuværende modulvogntog, da der kan transporteres flere varer på en mere energieffektiv måde. Det vurderes at kunne give en samlet årlig CO2-fortrængning på cirka 110.000 ton CO2 og en samlet besparelse for branchen i udgifter til diesel på cirka 250 millioner kroner årligt. Samtidigt bør der hurtigst muligt gennemføres en forhøjelse af totalvægten for fem-akslede lastbiler, fordi det vil øge energieffektiviteten.

I sin henvendelse til transportministeren og de relevante myndigheder, har DTL tilkendegivet, at det er ønskeligt om 40 ton på 5 aksler er tænkt til alle lastbiler og formål, og at hvis man ønsker at give øget totalvægt til særligt (klimavenlige lastbiler, med tungere fremdriftsteknologi, så må man gå højere op - fx til 42 ton på fem aksler.