Del

DTL mødte Folketingets Transportudvalg i Bruxelles

Folketingets Transportudvalg var på sin første studietur til Bruxelles siden folketingsvalget før sommer. Den blev bl.a. brugt på at mødes med en række danske organisationer med repræsentation og interesser i Bruxelles-politik. DTL var med.

Her til formiddag mødtes Folketingets Transportudvalg med bl.a. DTL for at drøfte særligt vejpakkerne i denne formentlig afsluttende beslutningsfase og dels klimaudfordringerne.

Særligt holdningerne til vejpakkerne, myndighedskontrol, og hvad der kan bremse incitamentet til at spekulere i social dumping og unfair konkurrence, fik trukket linjerne op og gav en til tider markant debat på formiddagens møde.

DTL mødte et udvalg, som var optaget af at finde de bedste løsninger for myndighedskontrol efter vejpakkernes – forventede – vedtagelse. Og et løfte fra regeringspartiet om, at der fra både regeringens og Folketingets side vil blive fulgt op på Padborg-udvalget og at også implementeringsfasen på vejpakkerne – såfremt de som forventet går igennem i EU – også vil være parate til at finde løsninger, der beskytter det danske transport-arbejdsmarked, indtil nye EU-regler er fuldt implementeret.

Også klimaambitionerne og forskydninger i hastigheden mellem kommende dansk klimalovgivning og EU-regler var oppe at vende på mødet.

DTL vil fortsætte den tætte koordinering med regeringen og ordførerne om begge spørgsmål.