Del

DTL: Mere kapacitet på rastepladserne ind i regeringens infrastrukturplan

Der er store kapacitetsproblemer, når det gælder lastbilsparkering på rastepladserne langs de statslige motorveje. Problemet har været kendt i årevis.

I 2009 – længe inden det supplerende problem med langtidsparkerende østeuropæiske lastbiler for alvor begyndte at gribe om sig - kom der således en rapport fra Vejdirektoratet som viste massiv overbelægning. Alene på rastepladsen ved Skærup var belægningsprocenten på 400%. Der er derfor ingen undskyldninger for ikke at gøre noget ved problemet, når regeringens længe ventede 10-årige investeringsplan for den trafikale infrastruktur inden for ganske få uger forventeligt lanceres, lyder det fra DTL-Danske Vognmænd.

Flere parkeringspladser til lastbilerne langs motorvejsnettet. Sådan lyder kravet fra DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør Erik Østergaard til regeringen inden den bebudede investeringsplan. -Vejdirektoratet fremlagde i september et notat med forslag til 484 ekstra pladser til en skønnet pris på 180 mio. kr. Det ville helt sikkert gøre en kæmpe forskel. Så kære politikere -I må til lommerne.

-Vi har jo i årevis vidst, at der ikke var kapacitet nok. Der er langt flere biler på vejene, også langt flere lastbiler. Samtidigt er antallet af udenlandske lastbiler eksploderet. De kan i sagens natur ikke bare køre hjem om aftenen. Derfor optager de pladser på de danske rastepladser – og det giver problemer for de danske vognmænd og deres chauffører, som presses til ulovlige parkeringer. Det er ikke i orden, siger Erik Østergaard, og fortsætter:

-25-timers begrænsningen har løst noget af problemet bl.a. i forhold til langtidsparkeringen, men faktum er, at antallet af rastepladser ikke er vokset i takt med trafikarbejdet. Og så er problemet yderligere eskaleret med de mange udenlandske biler, der også har behov for at afholde det daglige hvil. Så der er behov for at udbygge ”kernekapaciteten” på pladserne. Det behov var der allerede tilbage i 2009.

Uacceptabel forretningsmodel

I et svar til EU-Kommission skrev transportminister Ole Birk Olesen forleden følgende:

”Som en generel betragtning vil jeg slutteligt bemærke, at medlemslande ved at tillade og muliggøre langtidsparkering på motorvejsrastepladserne er med til at understøtte en uacceptabel forretningsmodel i vejgodserhvervet, der baserer sig på, at chauffører lever og bor på rastepladser rundt om i Europa under kritisable forhold i meget lange perioder ad gangen uden at komme hjem.”

-Jeg er helt enig med transportministeren i, at det bør være dem, der lukrerer på udenlandske lavtlønschauffører, der selv skal sikre, at deres chauffører har et sted at parkere med ordentlige forhold. Så jeg håber, at ministeren vil tage yderligere initiativer, der presser transportkøberne på dén dagsorden. Det er den forretningsmodel, som ministeren så rigtigt beskriver, der skal bekæmpes, fortsætter Erik Østergaard.

Danske vognmænd og chauffører rammes

-I DTL-Danske Vognmænd står vi fuldstændig på mål for ønsket om en 25-timers parkeringsrestriktion. Den forhindrer, at rastepladserne bliver brugt til campinglignende længevarende ophold. Noget, som ligger langt uden for, hvad formålet og hensigten er med offentlige rastepladser. Men parkeringsreglerne for lastbiler er ikke tidligere blevet håndhævnet i nævneværdig grad. De nylige håndhævelser har betydet, at flere danske chauffører og vognmænd nu rammes af p-afgifter, fordi de ikke kan finde pladser – fordi rastepladserne er fyldt op med lavtlønschauffører på hvide plader. Den uhensigtsmæssighed vil jeg gerne appellere til ministeren om at få taget hånd om. Som det er nu, så står chaufføren eller vognmanden i et dilemma mellem en bøde for overtrædelse af køre- og hviletiden eller ulovlig parkering. Problemets kerne er dog, at med det store antal udenlandske biler så er der ikke pladser til de danske vognmænd og chauffører. Det kan ikke være rigtigt.

-Transportministeren har fuldstændig ret i at dem, der lukrerer på social dumping og lader chauffører fra lavtlønslande være i Danmark i lange perioder, selv bør stå for indkvartering og hvil. Men lige nu rammes helt almindelige danske vognmænd og chauffører. Det er derfor vigtigt at sikre, at p-afgifterne til de udenlandske biler rent faktisk bliver betalt, og at håndhævelsen går efter kerneproblemet: Langtidsparkering af udenlandske lastbiler.

-Nu og her kunne der som en overgangsordning gives tilladelse til, at der fx om natten måtte ske parkering af lastbiler i områderne for personbiler. Disse er som oftest tomme om natten, mens der omkring lastbilerne er overbelægning, slutter Erik Østergaard.