Del

DTL-kritik af vintertjenesteudbud

Lige op til påske har Vejdirektoratet sendt vintertjeneste på de statslige veje i udbud. Men spørgsmålet om, hvilke arbejdstidsregler der gælder, er fortsat uafklaret. Ikke godt nok, mener DTL.

DTL-kritik af vintertjenesteudbud

Kontrakter på vintertjeneste på de statslige veje er nu sat i offentligt udbud af Vejdirektoratet. Det sker efter, at direktoratet annullerede sit første udbud den 4. marts efter spørgsmål fra branchen om, hvordan der skulle tages højde for uafklarede spørgsmål vedrørende de lovbestemte køre- og hviletidsregler og arbejdstidsreglerne.

Udbuddet er offentliggjort meget kort tid efter det seneste møde mellem branchen og Vejdirektoratet den 1. april, hvor der igen blev peget på, at det er uafklaret fx, hvilke af arbejdstidsreglerne der er gældende før, under og efter udførelsen af vintertjenesten.

Myndigheden skal ifølge transportministeren bruge noget tid på at afklare fortolkningen af arbejdstidsdirektivet i hhv. Transportministeriet og Beskæftigelsesministeriet, men der er blevet arbejdet hurtigt. Måske for hurtigt. For spørgsmålet om arbejdstid er fortsat uafklaret. Og det er dybt kritisabelt, mener underdirektør i DTL, Ove Holm.

- Det er dybt kritisabelt, at der stadig mangler en troværdig afklaring på en opdateret tilgang til arbejdstid og beredskabstillæg.  Det er først og fremmest vigtigt at kende rammevilkårene også for blandet kørsel, når man byder på en rute. Det har betydning for, hvor mange chauffører, vognmanden skal bruge, og dermed prisen. Det har også betydning for chaufførens køre- og hviletidsstatus, hvis han skal fortsætte med anden tachografpligtig kørsel, siger han.

Vejdirektoratets advokat konkluderer i et notat til udbuddet, , at det er ”ikke vores umiddelbare vurdering, at rådighedsvagt vil udgøre arbejdstid”.

DTL vurderer dog, at notatet kan blive underkendt af en domstol, så det har begrænset værdi for vognmændene.

Vejdirektoratet giver til gengæld mulighed for leverandørens opsigelse af kontrakten med fire måneders varsel til udgangen af april måned i et kalenderår i tilfælde af, at en dansk domstol afsiger endelig dom om, at rådighedstid under Vejdirektoratets kontrakter om vintertjeneste, dvs. den tid, som leverandøren opnår betaling for i henhold til beredskabshonoraret, udgør arbejdstid i henhold til gældende arbejdstidsregler, og leverandøren kan dokumentere, at dette væsentligt ændrer grundlaget for leverandørens forudgående tilbudsafgivelse.

- Det er derfor ikke selve udbudsmaterialet, men i stedet usikkerheden om lovgivningen, der giver vognmændene hovedbrud, siger Ove Holm.

Ny og hyppigere regulering

Som et positivt element noterer DTL, at der introduceres et fast monterings- og afmonteringshonorar pr. lastbil på 20.000 kroner.

DTL har også ros til overs for indførelsen af en ny og hyppigere kvartalsvis reguleringsmekanisme og en særskilt månedlig olieregulering. Med brændstofprisernes himmelflugt var det oprindelige årlige interval alt for stort.

- Vi har anbefalet en kvartalsvis prisregulering efter indeks for lastbilkørsel, og med en månedlig regulering efter olieprisindekset mellem hvert kvartal, og det har Vejdirektoratet efterkommet, fastslår Ove Holm, som også ser frem til, at reguleringsmekanismerne bliver indlemmet i de kommunale udbudskontrakter, når der skal udbydes vintertjeneste for kommunale veje og anlæg.

– Der bør være ensartethed, så vi forventer, at kommunerne retter sig ind. Det er et eksempel til generel efterfølgelse i offentlige transportaftaler.

Udbuddet gælder for perioden 1. juli 2022 – 30. juni 2028 og tilbudsfristen er 27. maj 2022 kl. 10.

Udbuddet kan findes her (ID 2077, Genudbud af Vintertjeneste på kørebaner)