Del

DTL-krav: Betaling på stedet fra udenlandske lastbiler

Skal vi for alvor presse de virksomheder, der lukrerer på unfair konkurrence, så skal de rammes på økonomien. Derfor må bøder, uanset årsagen, der er udstedt til udenlandske biler, kræves betalt på stedet. Det mener DTL-Danske Vognmænd.

-Det skal ikke kunne være sådan, at man bare kan køre videre og fortsætte med at undergrave danske løn- og arbejdsvilkår, uden at man har bragt sine udeståender med politiet eller parkeringsvagter i orden. Vi kan jo konstatere, at det er sværere at få kradset pengene ind fra udenlandske aktører. Det giver ingen mening, siger Erik Østergaard, DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør.

-Det er jo ikke nok at sætte en bøde i vinduesviskeren, hvis bilen med rumænsk eller polsk nummerplade bare kører videre og ikke har tænkt sig at betale. Jeg forstår, at myndighederne arbejder på et system, som skal gøre det muligt at få kradset bøderne ind – men den helt enkle løsning er jo at lade bøden betale på stedet. I modsat fald må bil og gods blive holdende. Og så må vi jo se, om speditøren, eller hvem der nu er transportkøberen, ikke kan få tegnebogen op af lommen, så chaufføren kan komme videre med sit gods.

DTL-Danske Vognmænd ønsker derfor, at det skal være muligt at kunne tilbageholde køretøjet – også når det ”blot” gælder parkeringsafgifter – indtil disse er betalt.

Led i bekæmpelse af social dumping

-Det er den unfair konkurrence og den sociale dumping, der skal bekæmpes. Men de mange små tiltag skal jo bidrage reelt til det. Uddelte bøder, der ikke bliver betalt, har ingen effekt. Et krav om kontant afregning, uanset nationalitet, vil ikke alene fjerne den forskelsbehandling og konkurrenceforvridning, der er, at kun danske vognmænd og chauffører skal betale for eventuelle forseelser, men også bidrage til at mindske incitamentet til at parkere ulovlig, afvikle 45-timers hvilet i bilen, køre for hurtigt, fuske med køre- og hviletider osv. Alt sammen forhold, der indgår som elementer i at holde transportpriserne kunstigt nede.

-Det er mange interessante elementer i vejtransportpakkerne, og der er gode overvejelser om en anden myndighedsudøvelse i forhold til vejkontroller. Men sandheden er for det første, at vores erhverv ikke kan vente længere, og for det andet, at nogle af de store forkromede planer ender med enten aldrig at blive til noget eller er længe undervejs. Så vores budskab er helt klart: Lad os gribe efter konkrete, virksomme redskaber, der kan skabe effekt her og nu. Og dér er kontant afregning på bøder, afgifter mm. for udenlandske lastbiler ét af dem, slutter Erik Østergaard.