Del

Kontakt ansvarlig

Erik Østergaard

Adm. direktør for DTL - Danske Vognmænd og DTL's arbejdsgiverforening, DTL-A

DTL: Klimarådets rapport er famlende og mangelfuld på transportdelen

Klimarådet foreslår i en ny rapport 40 øre lagt oven i hver liter diesel, der i forvejen efter regeringens planer skal hæves med 50 øre. Det vil standse især udenlandske lastbilers ”grænsetankninger” i Danmark og bøde på lastbilernes øvrige skadevirkninger på samfundet, mener rådet. DTL mener, at Klimarådet famler rundt uden for sit område og til gengæld forsømmer at beskrive, hvad der allerede er gjort på transportsiden for at nedbringe CO2-udledningen.

DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard mener, at Klimarådets rapport famler udokumenteret rundt for at finde argumenterne for yderligere at pålægge den tunge transport afgiftsbyrder.

– At bruge tankningsmønsteret som argument for aktuel CO2-nedbringelse er ikke seriøst. Det er også helt uden for rådets område, når man begynder at inddrage de eksterne omkostninger, som intet har med klima at gøre. Jeg har alt i alt svært ved at se, at der er en reel klimamæssig begrundelse for det, som rådet foreslår, siger han.

Har kun effekt for lastbiler

Klimarådet vil gerne have spark i omstillingen af den tunge transport til el. Det bedste middel ville være yderligere hævelse af kilometerafgiften, mener rådet. Men hvis man fra politisk hold ikke ønsker at skrue på kørselsafgifterne, kan den øgede afgift også lægges på dieselforbruget ud fra et ”lavpraktisk hensyn”, forklarer rådet i rapporten.

Rådet anbefaler således at sigte efter, at det danske afgiftsniveau ”nogenlunde rammer det tyske”. Desuden vil afgiften bringe lastbilernes afgiftsbetaling tættere på de gener, de påfører samfundet i form af trængsel, ulykker, forurening, støj og belastning af vejinfrastrukturen, mener rådet. Derfor skal dieselafgiften forhøjes med 40 øre pr. liter, er rapportens konklusion. Vel at mærke kun med effekt for lastbiler, da personbilerne skal kompenseres i deres udligningsafgift.

Mangler beskrivelse af udviklingen i den tunge transport

Erik Østergaard uddyber, at Klimarådet har taget ”lidt fra hist og lidt fra her” til at begrunde et arbitrært afgiftsniveau.

– I stedet skulle rådet have beskrevet og dokumenteret, hvad der på det seneste er gjort på området for de tunge køretøjer ved at øge kapaciteten på køretøjerne i form af større vægt og øget længde, mener DTL direktøren. Han fortsætter:

- Da vi i sin tid sad i regeringens klimapanel, blev det meget nøje udspecificeret, hvad der kunne spares af CO2, hvis man opererer med tungere og længere køretøjer. Det bliver nu til virkelighed, og Klimarådet forsømmer helt at beskrive, hvad det kan føre til af CO2-besparelser.

Læs mere: Klimarådets statusrapport 2024

Fakta

Klimarådets årlige statusrapport samler op på det seneste års klimabegivenheder. Klimarådets opgave er at vurdere regeringens indsats og give anbefalinger til vejen frem. Klimarådet skal årligt vurdere, om regeringens klimaindsats anskueliggør, at de danske klimamål nås. Rådet skal desuden bidrage til den offentlige debat og udarbejder også løbende analyser og anbefalinger til klimaindsatsen.