Del

DTL: ITD helt på vildspor

ITD har i dag indrykket store annoncer i flere dagblade for at advare imod de længe ventede ændringer og præciseringer af godskørselsloven. Men Padborg-organisationen - som husede både Kurt Beier og HP Therkelsen som medlemmer lige indtil de blev afsløret i alvorlige overtrædelser – skyder til alle sider.

- En farce og helt på vildspor.

Sådan betegner DTLs administrerende direktør Erik Østergaard dagens avisannoncer fra ITD.

- Jeg skal ikke blande mig i, hvordan ITD bruger deres medlemmers penge på annoncer, og ITD må have præcis de synspunkter de vil. Men når offentligheden på den måde præsenteres for fake news, synes jeg, det er nødvendigt at få sat tingene på plads:

- ITD hævder, at lovgivningen jages igennem. Det er noget sludder. Lige siden ITD-medlemmet Kurt Beier blev afsløret med sin chaufførslumlejr, har sagen været drøftet politisk. Det var et samlet Folketing, inkl. VLAK regeringens egne partier, der vedtog, at regeringen skal lægge afgørende vægt på danske løn- og arbejdsforhold i forbindelse med tredjelandskørsel til, samt cabotage- og kombi-transporter i Danmark og sikre øget kontrol på vejene samt håndhæve EU's udstationeringsregler for chauffører. Det var VLAK regeringen, der nedsatte et udvalg med arbejdsmarkedets parter for at komme med et bud på en løsning. Og den enighed, et massivt flertal af partier efterfølgende lagde frem for flere måneder siden efter mange forhandlinger og møder, står i skærende kontrast til ITDs forsøg på at tegne et billede af lovsjusk og hastværk.

- Det virker som om, ITD vil have omkamp nogle måneder efter, kampen er fløjtet af. At køre den gamle traver frem om, at forslaget skulle give 3F en monopollignende position er det rene sludder, og billedet kan ikke genkendes af hverken DTL eller de toneangivende arbejdsgiverorganisationer. Sagen er, at ITDs arbejdsgiverforening, med ganske få medlemmer, gerne vil diktere, hvordan hele det danske transportmarked skal se ud. Og det er jo en ærlig sag – men i virkelighedens verden bare temmelig naivt.

- At både demokratiet og markedskræfterne angiveligt skulle blive sat ud af spillet pga. forslaget, er et synspunkt, der nærmer sig det latterlige. Men at ITD benytter Covid19-situationen for at fremme deres dårlige sag, er decideret smagløst og pinligt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at først er der en stribe ITD-medlemmer, som med deres forretningsmetoder har bidraget til at give transportbranchen et dårligt ry – og nu fremturer deres organisation med så smagløs og vild en argumentation. Det er ikke just fremmende for erhvervet, som om nogen har vist sin betydning og helt vitale funktion under de seneste ugers nedlukning.

- Jeg glæder mig over, at Folketinget som planlagt behandler forslaget om godskørselsloven i dette forår, og at den politiske forståelse for, at beskyttelsen af vores erhvervsliv mod social dumping og unfair konkurrence ikke er mindre vigtig i vanskelige tider, men tværtimod særlig vigtig, slutter Erik Østergaard.