Del

DTL: Ingen grund til at droppe hjemkørselskrav

EU’s generaladvokat vil annullere hjemkørselskravet hver ottende uge for lastbiler på grund af manglende analyse af bl.a. miljøpåvirkninger. DTL henviser til analyse, der viser, at ordentlig kørselsplanlægning modvirker tomkørsel og mulige negative klimapåvirkninger.

Savner man et bud på de mulige konsekvenser af hjemkørselskravet i EU’s vejpakke, kan man passende konsultere de beregninger, som DTL - Danske Vognmænd lavede tilbage i 2022. 

Her er konklusionen nemlig, at der er tilstrækkeligt gods at køre med, når lastbilen skal vende hjem til Østeuropa. De ture, som er opstået som følge af hjemkørselskravet hver ottende uge, vil overtage godset fra de eksisterende ture tril Østeuropa. 

- DTL’s beregninger fra 2022 for nuværende og kommende otte ugers retur-ture mellem Vesteuropa og henholdsvis Rumænien og Litauen viser, at det burde være en overkommelig sag for dygtige logistikoperatører at planlægge kørslen, så de ”nye” ture, der er afledt af otte ugers retur-kravet, vil overtage gods fra de eksisterende ture, der vil falde tilsvarende i antal. Der bliver næppe meget ekstra tomkørsel på den konto, vurderer erhvervspolitisk chef i DTL, Ove Holm. 

1/3 kun hjemme én gang årligt 

Beregningerne har fået fornyet aktualitet, fordi EU’s generaladvokat nu anbefaler, at hjemkørselskravet annulleres på grund af en manglende forudgående konsekvensanalyse af hjemkørselskravet. 

Nordic Logistics Association (NLA) har sammen med kollegaerne i tyske BGL og franske FNTR advaret mod at annullere hjemkørselskravet, som de mener vil medføre stor risiko for fornyet social dumping og unfair konkurrence. Bestyrelsesformand i NLA og adm. direktør i DTL, Erik Østergaard: 

- Der skal selvfølgelig rettes op på problematikken omkring den manglende konsekvensanalyse. Til gengæld viser EU-Kommissionens egen undersøgelse om returnering af lastbilen, den såkaldte Ricardo-undersøgelse, at en tredjedel af lastbilerne fra østeuropæiske virksomheder kun én gang om året returnerer til hjemlandet. I nogle lande opererer 80 procent af deres flåde permanent uden for etableringslandet uden nogen økonomisk tilknytning til etableringslandet, siger han. 

Det hedder markedsmekanismen 

Diskussionen om hjemkørselskravet er ikke ny. Tilbage i 2022 kaldte den kommende adm. direktør i DSV, Jens Lund, i Mobilitywatch hjemkørselskravet for “miljømæssigt fuldstændigt uansvarligt.” DTL’s erhvervspolitiske chef Ove Holm mener, det er en dårlig undskyldning for at droppe hjemkørselskravet. 

- Der er gods nok, og det er kun et spørgsmål om, hvilke biler, der kører godset. Det kommer til at foregå i nye mønstre, hvor de mange lastbiler fra Rumænien og Litauen, der normalt kun kører tredjelandskørsel, cabotage og kombineret transport i Vesteuropa, hver ottende uge snupper en tur til hjemlandet. En tur, som en anden lastbil så ikke skal køre. De ”nye” ture vil udgøre op til 37 procent af eksisterende ture mellem Litauen og Vesteuropa. For Rumænien vil der være tale om 11 procent ekstra ture, som vil søge og overtage eksisterende gods, og udkonkurrere og fjerne et tilsvarende antal af de eksisterende ture. Det hedder markedsmekanismen, konstaterer Ove Holm. 

Det er nu op til EU-domstolen at afgøre, om hjemkørselskravet annulleres. En afgørelse kan forventes i februar næste år. 

Læs artiklen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 9, 2023