Del

DTL i dialog med myndigheder og øvrige organisationer om COVID-19 situationen

DTL – Danske Vognmænd er i løbende dialog med myndighederne herunder Transportministeriet, Færdselsstyrelsen m.fl. samt øvrige organisationer, herunder internationale, der beskæftiger sig med transportsektoren.

- Dialogen tager sigte på at koordinere eventuelle tiltag i forbindelse med COVID-19 situationen. Det er vigtigt at den internationale godstransport på såvel vej, bane samt sø- og flytransport – både nationalt og internationalt - fungerer optimalt med henblik på at understøtte forsyningssikkerheden, udtaler DTL’s adm. direktør Erik Østergaard.

- På de meldinger, vi får fra medlemskredsen, tyder alt på, at godstransport på vej i al væsentlighed fungerer normalt. Er der virksomheder i DTL’s medlemskreds, der oplever problemer fx i forbindelse med levering eller afhentning af gods, bedes dette indrapporteret på e-mail eller telefon til DTL. Så kan input løbende indgå i opdaterede vejledninger for godstransporten.

Erik Østergaard oplyser, at DTL sammen med flere andre organisationer er i gang med at udarbejde en vejledning til bl.a. transportvirksomhederne med en række anbefalinger til at begrænse eventuel smittespredning.

Der er også dialog med myndighederne om eventuelt at åbne op for, at man kan suspendere forskellig lovgivning i tilknytning til transport af fødevarer, herunder begrænsninger i køre- hviletidslovgivningen, såfremt det måtte blive nødvendigt. Disse muligheder er allerede indarbejdet i køre- og hviletidslovgivningen, oplyser DTL-direktøren.