Del

DTL hilser ophævelse af anlægslofter velkommen

Regeringen har indgået aftaler med KL og Danske Regioner bl.a. om at ophæve anlægsloftet i kommuner og regioner i 2020. Det giver mere arbejde til bl.a. vognmændene i en svær tid og hilses velkommen hos DTL – Danske Vognmænd.

Ophævelse af de kommunale anlægslofter i 2020 og fremrykning af kommunale betalinger. Det er et par af de vigtigste elementer i den aftale, som regeringen og kommuner og regioner onsdag indgik for at holde en hånd under økonomien.

Aftalerne hilses velkommen hos DTL - Danske Vognmænd:

- Kommuner og regioner er vigtige kunder for vognmandserhvervet både direkte og indirekte, og de danske vognmænd er klar til at levere transporten, siger DTL’s adm. direktør Erik Østergaard, der også er godt tilfreds med de likviditetsmæssige forbedringer som følge af aftalerne.

Aftalerne med KL og Danske Regioner indeholder følgende hovedpunkter:

Anlægsloftet ophæves for kommuner og regioner i 2020 
Kommunerne og regionerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020.
Ifølge KL betyder aftalen, at  der kan fremrykkes investeringer for op til 2,5 mia. kr. Investeringerne kan medvirke til bl.a. energirenoveringer af den kommunale bygningsmasse og andre tiltag, som kan reducere det kommunale energiforbrug.

Regionerne vil regionerne søge at fremrykke andre investeringsprojekter, der ikke påvirker hospitalsdriften, og som alligevel skulle være udført i de kommende år. 

Fremrykning af betalinger

Kommuner og regioner fremrykker betalinger til leverandører til det offentlige i forhold til de normale betalingsfrister. Der er tale om, at kommunerne fremrykker betalinger for et beløb på op mod 5 mia. kr. En række kommuner er allerede gået i gang. Danske Regioner har igangsat en fremrykning af betalinger for op mod 1½ mia. kr. 

Forudbetaling og fleksibilitet
Derudover er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at give mulighed for, at der til og med 31. oktober 2020 kan dispenseres fra en række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i det offentlige. 
Det bliver muligt at foretage forudbetaling for leverancer, som sker frem til 1. juli 2020, og som har en værdi på højst 1 mio. kr. 

Det bliver muligt at undlade af gøre misligholdelsesbeføjelser (fx krav om betaling af bod for forsinkelse), gældende over for leverandører, hvis misligholdelsen kan henføres til COVID-19. 

Udskydelse af betaling af dækningsafgift
Kommunerne har mulighed for at udsætte virksomheders betaling af 2. rate dækningsafgift i 2020 til 2021. Kommunernes forudsatte indtægter for 2. rate af dækningsafgift udgør 1,1 mia. kr.
Regeringen opfordrer kommunerne til at anvende muligheden for at udsætte betalingen for at medvirke til at afhjælpe likviditetsproblemer hos private virksomheder.

Læs mere om aftalerne mellem regeringen og kommuner og regioner her