Del

DTL hilser EU-afgørelse om ulovlig statsstøtte til PostNord velkommen

PostNord skal betale 490 millioner kroner i ulovlig statsstøtte tilbage, har EU-Kommissionen afgjort. Statens beskyttelse af PostNord må ophøre, siger DTL's direktør Erik Østergaard

Statsstøtte til PostNord på næsten en halv milliard var ulovlig, og pengene skal nu betales tilbage til den svenske og den danske stat. Det har EU-Kommissionen netop afgjort.

- Afgørelsen viser, at vi har haft ret hele tiden, når vi igen og igen har fremført, at statens støtten til PostNord betyder, at de private transportører udsættes for unfair konkurrence, udtaler DTL's adm. direktør Erik Østergaard, der hilser afgørelsen velkommen.

Det er især PostNord Logistics, der har igen og igen har underbudt de private aktører på stykgodsområdet og løbet med opgaver, der oven i købet i nogen udstrækning er blevet udført af østeuropæiske vognmænd.

Erik Østergaard mener, at EU-Kommissionens afgørelse bør få konsekvenser allerede i forbindelse med de igangværende postforhandlinger.

- Statens beskyttelse af PostNord skal ophøre nu. PostNord Logistics bør afvikles og håndteringen af de befordringspligtige breve og pakker skal i udbud, siger Erik Østergaard.