Del

DTL: Håndhævelsen af tilladelseskrav til varebiler sker med lempe i 3 måneder

Færdselsstyrelsen har aftalt med Rigspolitiet, at kontrollen af varebilstilladelser i de kommende tre måneder bliver vejledende i forhold til tilladelseskravet. Der sker, fordi en stor sagspukkel af ansøgninger om godskørsel med varebil ikke er afviklet inden fristen 1. juli. DTL roser beslutningen.

-Vi har længe været klar over, at en lang række tilladelser ikke ville nå at komme på plads, og det står klart, at ikke alle, der kører godskørsel med varebil, når at få deres tilladelser inden 1. juli. Vi har været i intens kontakt med både den nye regering og Færdselsstyrelsen om problemet og er derfor meget glade for den aftale, politiet og Færdselsstyrelsen har lavet for de næste tre måneder.

DTL anbefaler stadig de medlemmer, der har ansøgt korrekt og rettidigt – dvs. inden 1. april og med alle relevante og korrekt udfyldte bilag – kontakter Færdselsstyrelsen for at høre om status i deres sag. Husk også at tjekke firmaets e-boks jævnligt.

-Fra DTLs side har vi den holdning, at der må og skal være styr på varebilsområdet – og det har været et stort ønske fra branchen. Nu har vi lovgivningen og en ikrafttræden lige om lidt. Men det er en god, pragmatisk løsning at give tre måneders vejledende myndighedskontrol, så papirerne kan komme på plads.

-Det er vigtigt at understrege, hvad Færdselsstyrelsen og politiet da også gør, at myndighedskontrollen fortsætter uændret i forhold til alle andre forhold. Henstanden og den lempelige kontrol frem til og med september gælder udelukkende i forhold til vognmandstilladelsen, slutter Ove Holm.

Færdselsstyrelsen kan kontaktes på telefon +45 7221 8899