Del

DTL: Grønne transportkrav fra det offentlige er velkomment

Regeringens netop fremlagte strategi for grønne offentlige indkøb falder i tråd med de klimaforslag, som DTL – Danske Vognmænd sidste år skitserede for den tiltrædende regering. Strategien hilses velkommen, men det indebærer samtidig, at regeringen er sig bevidst, at en grøn transportudvikling også kræver politisk medvind, mener DTL.

Regeringen siger det tydeligere en nogensinde: Det offentlige har også et ansvar for den grønne udvikling i transportsektoren, og det skal fremmes ved at efterspørge mere klimavenlig transport. Ifølge den fremlagte strategi vil regeringen ”også, når det gælder transport af varer”, gøre det til standarden, at der i forbindelse med konkrete udbud vurderes, om det er muligt at stille krav om en mere klimavenlig transport. Initiativet vil indgå i ”Charter for godt og grønt indkøb.”

De offentlige indkøbere skal gå forrest

DTL’s adm. direktør Erik Østergaard er glad for, at regeringen nu rykker på noget, som dels i mange år har været en del af de globale CSR-mål og dels har været efterspurgt af branchen selv for at fremme andelen af miljø- og klimavenlige transporter:

- Leverandører af transport til det offentlige er ikke blot varer, men også fx bygge- og anlægsopgaver, flytteydelser og affaldsbortskaffelse. På alle disse områder vil et krav om grønnere ydelser være med til at fremme den nødvendige miljørigtige udvikling i sektoren, som jo ofte er udskældt for at høre til de sorte får på miljø- og klimaområdet, forklarer Erik Østergaard, og fortsætter:

- En vigtig faktor, for at dét kan ske, samt for at omkostningerne gør løsningerne til et reelt alternativ, er, at det offentlige, som en af de største indkøbere i samfundet, går forrest. Vi har derfor allerede sidste år foreslået, at der politisk skulle ses på rammevilkårene. Den offentlig indkøbspolitik og offentlig overholdelse af regler i egen drift må gå forrest i klimatilpasning. Det offentliges magt som indkøber er enorm i Danmark.

- Det vil derfor kunne drive udviklingen, hvis det offentlige, som køber af transportydelser, og i sine egne indkøb af transportmidler, bliver pålagt at køre både grønt og støjsvagt i egen drift, samt efterspørger grøn og støjsvag transport både ved indkøb af transportydelser såsom ved varelevering. Og det vil så gælde på tværs af hele den danske transportsektor, der dermed får et incitament til grøn og støjsvag transport til glæde for hele samfundet.

Skub på udviklingen

Men – for der er et men: Det er ifølge Erik Østergaard nødvendigt, at regeringen så selv er med til at facilitere grundlaget for en mere grøn transport generelt set. – Det betyder med andre ord, at man politisk skal skubbe på for udviklingen af ikke-fossile brændstoffer og adgang til at investere i klimarigtigt materiel evt. gennem tilskudsordninger og kapacitetsforbedringer ved at tillade større vægte og dimensioner.

- Elementerne i grønne offentlige indkøb bør desuden koordineres, i den forstand, at transportørerne i fx udbud møder harmoniserede og gennemtænkte ønsker til mere klimavenlige løsninger, som de kan anvende på tværs af Danmark. Og altså fx ikke hver sin ”skæve” løsning hen over institutionerne i staten, regionerne og de enkelte kommuner, fastslår DTL – direktøren.

Det fremgår i øvrigt af regeringens strategi, at udbudslovens begrænsninger i forhold til klima og miljø består primært i forbuddet mod at stille krav, som ikke er direkte forbundet til kontraktens genstand. Det betyder, at det i et udbud fx ikke må kræves, at en leverandør er tilsluttet et særligt klimacharter, eller at leverandører skal have en generel miljøpolitik eller skal fremlægge et generelt miljøregnskab.