Del

DTL: Glem alt om ny udligningsordning

Der arbejdes i øjeblikket på Slotsholmen med at finde en løsning til et sikkerhedsnet for PostNords underskudsgivende aktiviteter. Det skal ifølge transportministeren ikke være noget, der belaster den almindelige danske skatteborger. DTL – Danske Vognmænd advarer imod forsøg på at genindføre udligningsordningen evt. i ny forklædning.

Det er ikke muligt at få forhandlet en ny politisk postaftale hjem, inden den nuværende aftale udløber efter nytår. Derfor har transportminister Benny Engelbrecht nu bedt Folketingets Finansudvalg om at få midlertidigt forlænget den nuværende aftale mellem staten og PostNord i Danmark, så danskerne fortsat kan få leveret post efter 1. januar.

Samtidig har ministeren udtalt til medierne, at det ikke er regeringens hensigt, at skatteborgerne skal finansiere PostNords forretning. Det kan ifølge DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard medføre fare for, at man i stedet vil hente pengene hos PostNords konkurrenter – de private vognmænd:

- Jeg er af den årsag helt naturligt på vagt over for kommende løsninger og advarer først og fremmest imod nogen som helst forsøg på at genindføre udligningsordningen, der i praksis har vist sig at være ganske uhåndterlig for både myndigheder og virksomheder: 

- PostNord kunne førhen få dele af sine nettoomkostninger til befordringspligten dækket af andre postvirksomheder. Samtidig var man også omfattet af en momsfritagelse, der gjorde det nemmere at konkurrere. Men ordningerne blev udfaset den 1. januar 2017, og det var godt det samme, for bl.a. udligningsordningen er ét af de elementer, hvor PostNord har haft en politisk bestemt konkurrencefordel over for de private virksomheder. Den skal vi ikke have indført igen, siger Østergaard, der også advarer imod at indføre en ny udligningsordning til fx at finansiere befordringspligten i tyndt befolkede områder:

- Det vil blot blive en ny bureaukratisk udligningsordning. Vi er naturligvis tilhængere af, at befordringspligten indebærer, at posten skal leveres for samme pris over hele landet. Men alle distributører bør indrette deres forretning, så den kan hvile økonomisk i sig selv uden tilskud fra andre virksomheder eller statskassen.

Brevmængderne i Danmark er over årene faldet med 80 procent.