Del

DTL: Glædeligt at Statsministeren anerkender problemet med social dumping

Om en lovbestemt mindsteløn er vejen frem, er langt fra sikkert. Men det er i sig selv glædeligt, at statsminister Lars Løkke Rasmussen, her op til et valg, adresserer problemet med unfair konkurrence og social dumping inden for vejgodstransporten – herunder med filippiner-skandalen i Padborg som eksempel, mener DTL - Danske Vognmænd.

- Først og fremmest glæder jeg mig over, at de danske vognmænd har fået statsministerens opmærksomhed, særligt her på tærsklen til et folketingsvalg. Og jeg glæder mig ligeledes over, at statsministeren nuanceret redegør for sine overvejelser og meget fint får beskrevet dilemmaerne. Der er slet ingen tvivl om, at statsministerens overvejelser om en lovbestemt mindsteløn på grænseoverskridende arbejde vil skabe debat, siger adm. direktør i DTL, Erik Østergaard, og tilføjer:

- Grundlæggende har jeg nok den holdning, at kunne vi få reetableret retstilstanden omkring godskørselslovens paragraf 6, stk. 3 i kombination med en benhård kurs overfor social dumping og unfair konkurrence, kan vi opnå det samme – uden at pille ved det grundlæggende i den danske model.

Erik Østergaard advarer mod de ubekendte og faldgruberne i overvejelserne vedr. lovfæstet mindsteløn: 

- Vi skal jo ikke være i tvivl om, at også danske aktører spiller en central rolle i den danske og europæiske løndumping inden for godstransporten – både på organisations- og virksomhedsniveau. Risikoen ved den model, som statsministeren lægger frem til overvejelse og drøftelse, er, at der vil være stærke aktører, som gerne vil presse et evt. lovreguleret lønniveau så langt ned, at vi ikke vil kunne genkende vores arbejdsmarked.

DTL-direktøren hæfter sig endelig ved, at der er bevægelse på flere fronter, som borger for en central placering af diskussion en om social dumping i valgkampen:

- Der er jo faktisk nogle drøftelser i gang i øjeblikket i den såkaldte arbejdsgruppe om Padborg-sagen, som er nedsat af en enigt Folketing, som snart barsler med et bud på, hvordan arbejdsmarkedets parter selv kan løse spørgsmålet. Samtidig er der afstemning i Europa-Parlamentet i dag om vejtransportpakkerne. Selv om de næppe stemmes igennem, så lever muligheden dog. Men jeg er fuld af fortrøstning, fordi statsministeren lødigt og nuanceret tager fat om vognmændenes hovedudfordring, og jeg ser frem til en valgkamp, hvor bekæmpelse af social dumping står højt på dagsordenen, slutter Erik Østergaard.