Del

DTL: Gennembrud for særtransport-ansøgninger

DTL-medlemmerne melder nu tilbage om store fremskridt i sagsbehandlingstiderne for særtransport-ansøgningerne. En officiel status fra politiet ventes ved udgangen af ugen, men allerede nu erfarer DTL-Danske Vognmænd, at sagsbehandlingstiden ikke længere skal tælles i uger men i dage, dvs. lige nu 8-9 dage.

-Det er et gennembrud.

Sådan siger DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør, Erik Østergaard, oven på tilbagemeldinger fra medlemskredsen om markant afkortede sagsbehandlingstider.

-Det har taget alt for lang tid at nå hertil, og vi er ikke i mål endnu. Men det er et kæmpe fremskridt. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har måttet lægge en del arm med myndighederne om spørgsmålet. Ikke fordi, de ikke har haft forståelse for flaskehalsproblemerne, og ikke fordi, de gerne ville bidrage til en løsning hos Politi og Færdselsstyrelsen. Men det har åbenbart ikke været så let.

DTL har fået oplyst af Rigspolitiet, at begge tilladelseskontorer med udgangspunkt i vejledningen fra Færdselsstyrelsen har genoptaget den tidligere praksis, hvorefter der i vidt omfang kan foretages en behandling ansøgninger om særtransport uden forudgående forhandling med vej- og bromyndighederne. 

-Jeg synes, sagen har været et skoleeksempel på, hvordan fortolkningsmuligheder af reglerne ender med at sætte erhvervslivet i en urimelig situation og med meget ringe retssikkerhed, når den samme regel kan administreres så forskelligt fra landsdel til landsdel. Men lige nu glæder jeg mig over, at vi er blevet hørt, og at medlemmerne kan mærke, at det går i den rigtige retning.

Myndighederne må lære af erfaringerne

-I disse corona-tider har vi slet ikke brug for, at erhvervslivet, ikke mindst byggeriet og transporten, står stille. Tværtimod har det været en politisk målsætning at holde gang i hjulene, trods situationen med Covid19. Her har sagen om sagsbehandlingstiderne på særtransportansøgninger i Greve ærlig talt været temmelig kontraproduktive. Jeg håber, myndighederne vil lære af erfaringerne, så vi ikke skal opleve det samme igen.

Presset på politikere og myndigheder har været stort i forløbet, og DTL-Danske Vognmænd og DTL-Kranblok Erfa har undervejs forsøgt alle muligheder for at få fremmet en løsning. Dét arbejde har nu givet resultater.

-Vi har haft en god dialog med en stribe politikere og haft et utal af drøftelser med myndighederne, så det er meget tilfredsstillende, at medlemmerne nu melder tilbage til os, at der er kommet hul igennem.