Del

Generalforsamling i DTL også digital i år

DTL-Danske Vognmænds formandskab har netop besluttet at DTL-generalforsamlingen desværre også i år må blive digital.

På grund af den fortsatte usikkerhed om mulighederne for at afvikle en generalforsamling med fysisk tilstedeværelse, har DTL-bestyrelsen besluttet at afvikle generalforsamlingen i 2021 digitalt. Dermed bliver det anden generalforsamling i streg uden sammenkomst for vognmændene.

DTL-formand Martin Danielsen siger om beslutningen:

- Af hensyn til planlægningen og de mange, mange aspekter af en stor generalforsamling, der skal spille sammen, har bestyrelsen fundet det klogest også i år at skære generalforsamlingen til på en måde, så den kan afvikles digitalt.

- Det er jo normalt et stort arrangement, som involverer mange mennesker. Medlemmerne, politikere, mange ansatte, journalister, mad, indlogering osv. Der er mange ind over. Samtidig er vi naturligvis ekstremt opmærksomme på, at det skal være forsvarligt sundhedsmæssigt og leve op til retningslinjerne fra myndighederne. Så tiden spiller også en rolle, og de mange mennesker, som på forskellig vis indgår i en DTL-generalforsamlings afvikling, har også brug for en afklaring.

- Vi ser meget frem til at samle de danske vognmænd om både fagligt indhold og fest, når tiden gør det muligt. Men i første omgang holder vi vores generalforsamling digitalt. I respekt for det faglige og debatten i organisationen vælger vi også at skubbe nogle beslutninger til næste år, så de delegerede får nogle ordentlige vilkår for at drøfte justeringer i arbejdet. Det finder vi mest fair, slutter Martin Danielsen.

DTL-generalforsamlingen afvikles således digitalt den 29. maj. Den praktiske information vil tilgå medlemmerne snarest.