Del

DTL: Forsigtig optimisme om vejpakker

Nattens trilog-forhandlinger i EU om de såkaldte vejpakker er ifølge flere kilder endt med et positivt resultat. DTL har dog endnu ikke set alle detaljerne i aftaleteksten. Og der udestår fortsat en afstemning i Europa Parlamentet om den endelige aftale. Men alt tyder på et grundlag for at være optimistisk.

Trods massiv modstand fra en række særligt østeuropæiske lande og en række organisationers tvetungede tale tyder meget nu på, at vejpakkerne er ved at nå vejs ende med et positivt resultat.

Erik Østergaard, DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør:

- Det er for tidligt at løfte armene i jubel. Jeg vil se den endelige aftaletekst først, men jeg noterer mig da, at kilder tæt på processen mener, at der er grund til begejstring. Den håber jeg at kunne dele, når vi kender det fulde indhold af teksten, og når Europa Parlamentet har stemt endeligt om resultatet. Så jeg er optimist og fortrøstningsfuld – men vil gerne lige se detaljerne først.

- I overskriftsform ser trilog-aftalen rigtig ud. Samme løn for samme arbejde på samme sted, opgør med skuffeselskaber, krav til, at lastbiler på internationale ture skal vende hjem oftere, begrænsninger i cabotagekørsel, værdige forhold for chaufføren, stærkere kontrol, fastholdelse af, at det lange hvil skal holdes ude af lastbilen og så videre.

- Det tegner rigtigt, men DTL har brug for at se alle detaljerne før vi jubler. Det er et omfangsrigt og komplekst stof, som har været undervejs i årevis. Som bekendt ligger Djævlen i detaljen – og dén vil vi have helt styr på, slutter Erik Østergaard.