Del

DTL: Fornuftigt, at Kommissionen retter ind

EU-Kommissionen lader ikke længere påhængskøretøjer, herunder sættevognene, være omfattet af vejpakkens juridiske forpligtelse om at lade køretøjer returnere til hjemlandet hver ottende uge. DTL – Danske Vognmænd er tilfreds med, at sagen har løst sig selv, som det også har været forventningen.

I en meddelelse fra den internationale vognmandsorganisation IRU lyder det, at EU-Kommissionen netop har offentliggjort det længe ventede reviderede fortolkningspapir med ”spørgsmål-og-svar” om blandt andre reglen om køretøjets returnering til hjemlandet.

Af papiret, der skal give vejledning i, blandt andet hvordan man skal forstå begrebet køretøjer, fremgår ikke længere, at dette begreb omfatter påhængskøretøjer.

DTL’s adm. direktør Erik Østergaard er tilfreds med, at Kommissionen nu endelig sætter punktum for en absurd diskussion om, hvorvidt de mange ”løse” sættevogne i EU skal med hjem til registreringslandet hver ottende uge:

– Det har været en helt unødig debat, alene fordi enhver, der bare beskæftiger sig en smule med vejtransport ved, at der er cirka tre gange flere – og dermed ”løse” – sættevogne end trækkere i Danmark og i EU, og at den overvejende del af det, der bliver koblet til  en trækenhed, jo ikke ejes af vognmanden selv, men af speditører og andre vognmænd. Vores forventning har hele tiden været, at Kommissionen måtte komme til fornuft efter relativt kort tid, hvilket så jo også er tilfældet.

–  Skulle der være tale om, at en sættevogn rent faktisk tilhører den samme vognmand, som ejer trækkeren, kan man jo sagtens på vejen bruge denne til transportopgaver. Der er heller ikke nogen hindring for, at der kan udøves tredjelandskørsel eller transitkørsel på vejen til og fra hjemlandet, fastslår Østergaard.

Stærk kritik 
Kommissionen offentliggjorde oprindeligt en første version af spørgsmål og svar papiret i juni i år. Men kort tid efter blev publikationens status ændret til en "høring" efter stærk kritik fra IRU, NLA og nationale brancheorganisationer. Mens spørgsmål-og svar-papiret generelt gælder for både passager- og godstransport, handlede kritikken altså især om inddragelsen af ​​påhængskøretøjer under forpligtelsen for køretøjet til at vende hjem hver 8. uge.

IRU gør i øvrigt opmærksom på en anden bemærkelsesværdig ændring i forhold til Kommissionens oprindelige fortolkning fra juni måned. Ændringen vedrører den myndighed, der er kompetent til at kontrollere, om forpligtelsen er opfyldt (værtslandets vejinspektører vs hjemlandsmyndigheder).

Læs Kommissionens fortolkningspapir på engelsk herunder.

 

 

Kommissionens fortolkningspapir