Del

Kontakt ansvarlig

Erik Østergaard

Adm. direktør for DTL - Danske Vognmænd og DTL's arbejdsgiverforening, DTL-A

DTL: Fornuftig kompensation for belastende dieselafgift

Dieselafgiften hæves med 50 øre pr. liter fra 2025, men en række kompensationer holder relativt set vognmændene skadesløse og giver nogle længe ventede kapacitetsfordele på materiellet. DTL – Danske Vognmænd betegner den nye politiske aftale på transportområdet som fornuftig, selv om man hellere havde været kilometerafgiften foruden.

Den politiske aftale mellem SVM-regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre giver vognmændene en stribe kompensationer, der samlet set skal understøtte den grønne omstilling af den tunge transport. Men først og fremmest kompenserer aftalen for de 50 øre, der fra 1. januar næste år bliver lagt på en liter dieselbrændstof.

- Der bliver tale om en 19 procents rabat på taksterne i den kommende kilometerafgift over en treårig periode, og det mener vi er ganske fornuftigt henset til den belastning, som afgiftsforhøjelsen vil være. Men jeg må stadig sige, at en ren forhøjelse af dieselafgiften havde været et bedre alternativ. Kilometerafgiften æder nemlig over en tredjedel af provenuet i administration, fastslår DTL’s adm. direktør Erik Østergaard, der også forventer, at regeringen løser kontroludfordringerne med de udenlandske lastbilers betaling af kilometerafgift.  

750 mio. kr. til vejgodstransporten

Mest positivt er det ifølge DTL-direktøren, at aftalen afsætter 75 mio. kr. i 2024, 125 mio. kr. årligt i 2025-2029 og 50 mio. kr. i 2030 til grøn omstilling og effektivisering af vejgodstransporten. I alt 750 mio. kr. - Som vi har været i dialog med transportministeren om, handler det konkret om tilskud til elektriske lastbiler, ladefaciliteter, forøgelse af totalvægten for syvakslede lastbiler med to tons og om udvidelse af forsøget med dobbelttrailere til flere vejstrækninger. Der er også en håndsrækning på 161 mio. kr. til biogaslastbiler, forklarer Erik Østergaard.

- Lettere omskrevet vil jeg sige, at der denne gang er tale om ”ingen torne uden roser”. Men roserne vokser bestemt ikke ind i himlen, for det er et faktum, at der skal betydelige midler til den grønne omstilling. Også mere, end man præsenterer her. Primært skal man få styr på ladeinfrastrukturen og adgangen til strøm, og det må ske igennem statslige subsidier, der kan sætte gang i processen. De lovgivningsmæssige rammer for dette skal også på plads, så den enkelte vognmand ikke sidder i uvished i årevis og venter på strøm, siger Erik Østergaard.

Den politiske aftale er indgået som led i opfyldelsen af 2025-klimamålsætningen og med finansiering fra den såkaldte Grønne Fond med i alt 53½ mia. kr. fra 2024-2040 til grøn omstilling af Danmark, herunder indfrielse af Danmarks klimamål. Den nærmere udmøntning aftales blandt partierne på baggrund af oplæg fra regeringen.

Læs mere: Aftale om deludmøntning af Grøn Fond