Del

DTL: Flere håndsrækninger til PostNord er ikke en mulighed

PostNords ledelse betoner, at PostNords fremtid ligger i pakkeforretningen. Det ligner en tilståelsessag, hvor man fortsat trimmer den skrantende postbefordring og i stadig stigende grad vil gøre indhug på pakkebefordringen – for skatteydernes regning, mener DTL - Danske Vognmænd

Her er man nemlig med statssubsidier i ryggen i direkte konflikt med de private aktører.

-Vi noterer os, at det er lykkedes for Postnord at reducere bemandingen kraftigt, men undres over, at der fortsat strømmer millioner fra den danske statskasse – senest godt 100 mio. kr. i forbindelse med den nylige forlængelse af den politiske aftale om postbefordring i Danmark, siger Erik Østergaard, adm. dir. i DTL-Danske Vognmænd.

-Den undren skyldes selvfølgelig ikke mindst, at EU-Kommissionen har indledt en tilbundsgående undersøgelse for at vurdere, om nogle kapitaltilførsler til PostNord AB og Post Danmark A/S overhovedet er forenelige med EU's regler om statsstøtte. Kommissionens afgørelse forventes iflg. Postnord at foreligge i andet halvår 2020/første halvår 2021.

-Vi ser selvfølgelig frem til de omfattende undersøgelser, som postforligskredsen har bedt om, herunder en uafhængig analyse af PostNords interne pengestrømme. Vores bekymring går særligt på omfanget af krydssubsidiering mellem det befordringspligtige og statsstøttede område og dermed til aktiviteter i direkte konkurrence med private transportører inden for distribution af pakker, styk- og pallegods partigods og tredjepartslogistik.

-Vi vil stærkt opfordre politikerne til ikke at lade PostNords mangeårige krise blive brugt til at forberede koncernen til at blive en statsfinansieret konkurrent til de private pakkedistributører. Vi bemærker skam PostNords fokus på distribution af styk- og pallegods, tungere logistik (partigods) og tredjepartslogistik. Den unfair konkurrence foregår allerede i dag. Men at skatteydende vognmænd for deres egne skattekroner skal finansiere deres de facto statslige konkurrent, og måske ovenikøbet se til, mens PostNord forbereder sig på tiden efter postbefordring, det er ikke acceptabelt, slutter Erik Østergaard.