Del

DTL fik en hård fødsel

Den 1. januar 2019 fyldte DTL 20 år. Læs i det nye nummer af DTL Magasinet ti nedslag i organisationens liv og virke gennem to årtier. Om modulvogntogene, om hævede fartgrænser, om trafiksikkerhed, om social dumping og så naturligvis om DTL’s tumultariske første år.

Udover at tale med én stemme over for po­litikere, myndighe­der og det omgiven­de samfund var det målet med DTL at forbedre branchens omdømme. Med samlingen sluttede de tre gamle organi­sationer, Danske Vognmænd (DV), Foreningen af Danske Eksportvognmænd (FDE) og Vogn­mandsfaget Arbejdsgiverforening (VA), sig sammen i Dansk Transport og Logistik (DTL) og i Arbejdsgiverfor­eningen Transport og Logistik (ATL).

Den første DTL-formand blev DV’s formand siden 1987, Henning Christiansen. ATL’s formand blev VA’s hidtidige formand Per Knudsen. Den daglige ledelse blev lagt i hænderne på de to sideordnede direk­tører Michael Svane, der kom fra DV, og Jens Iwer Petersen fra FDE.

Konstruktionen holdt tre måneder. I løbet af marts kulminerede stridighe­der om foreningens økonomi og forplig­telser med, at både direktør og formand stod af. Næstformand Kaj Nielsen tog over, mens Michael Svane blev ordføren­de direktør.

Michael Svane blev i 2005 direktør i DI-Transport. Han afløstes af DTL’s nuværende administrerende direktør, Erik Østergaard. DTL solgte i oktober 2005 ejendommen på Gammeltorv og flyttede til den nuværende adresse på Grønningen 17.

Læs detaljer om de første år samt andre nedslag i DTL’s 20 år her