Del

DTL: Færdselsstyrelsen på vej med katalog over sikkerhedskritiske fejl

På et møde i går, mandag, fremlagde Færdselsstyrelsen en første skitse til et katalog over alvorligt sikkerhedskritiske fejl og mangler, som fra 1. januar 2020 kan give forhøjede bøder til både chauffører og vognmænd eller andre ejere/brugere af tunge køretøjer. En større delegation fra DTL-Danske Vognmænd deltog i mødet.

Færdselsstyrelsen er godt i gang med at udarbejde et ”katalog”, som ud fra objektive kriterier udpeger, hvad typiske ”alvorligt sikkerhedskritiske fejl og mangler” er.

-Mødet var positivt, for så vidt angår den tilgang, Færdselsstyrelsen har til udarbejdelsen af et katalog af sikkerhedskritiske fejl. Samlet har mødet givet anledning til en del afklaring, siger underdirektør og erhvervspolitisk chef i DTL Ove Holm. Han fortsætter:

-Kataloget kombinerer fejlene, der er markeret som ”farlige” i EU-direktivet om vejsidesyn, med bemærkningerne til lovforslaget om bødeforhøjelserne. Eksemplerne er konkrete og ledsaget af billeder. Tidligere domme i sager indgår også som grundlag for kataloget. Alt tyder på, at det færdige katalog vil være meget konkret og meget praktisk og gavnligt – både for myndighederne og vognmænd og chauffører. Så den del var positivt, siger Ove Holm.

Kataloget retter sig mod aktørerne, d.v.s. både chauffører, vognmænd/ejere/brugere og politiet, og vil omfatte både tekst og billeder. Eksemplerne vil ikke være udtømmende, men kataloget vil løbende blive ajourført i takt med, at yderligere fortolkningsbidrag måtte blive fastlagt af domstolene. Der blev på mødet givet eksempler vedrørende alvorligt sikkerhedskritiske bremsefejl. Samtidig blev det præciseret, at sne og is på taget af køretøjer som udgangspunkt ikke er omfattet. Til gengæld er fx manglende stoplys at regne for en sikkerhedskritisk fejl.

Hænderne på rattet

Færdselsstyrelsen lagde på mødet op til, at der vil komme en enkel og praktisk ”huskeliste” for chaufførens kontrol af køretøjet, og mødet gav klart indtryk af, at der skal meget til for at en chauffør kan få en bøde for sikkerhedskritiske fejl.

Det samme gælder fremmede trailere – og er i øvrigt ikke nyt: Styrelsen lægger op til, at en vognmand først betragtes som varig bruger efter en vis periode og først derefter kan blive holdt ansvarlig for trailerens stand, for så vidt angår sikkerhedskritiske fejl. Styrelsen vil præcise dette nærmere.

På mødet kom det også frem, at test af skævbremsning på lastbilens forreste aksel skal ske med begge hænder på rattet. Også dette bør berolige de vognmænd og chauffører, som har frygtet en tsunami af høje bøder. Bremsekapaciteten skal desuden være væsentligt reduceret – under 50 pct. af kravet – for at tælle som en sikkerhedskritisk fejl.

Færdselsstyrelsen kan som regeludstedende myndighed vejlede, men det er – som altid - politi og anklagemyndighed samt domstole, som vil fastlægge praksis i den kommende tid.

Der er i øvrigt ingen ændringer i ansvarsreglerne for chauffør og ejer/bruger af et køretøj, og der er ikke indført nye typer af fejl. Der er heller ikke ændringer i forhold til frakendelse af chaufførers førerret eller kørselsforbud for køretøjer. Øvrige tekniske fejl vil fortsat blive sanktioneret som i dag.

- Det realistiske svar er nok, at vi med kataloget kommer rigtig langt i vejledningen af både vognmænd, chauffører og politi, men at der stadig kan komme nogle prøvesager for domstolene. Oven på mødet i går tyder intet dog på, at der vil være tale om mange sager. Og hvis retstilstanden er, som den hele tiden har været, som Færdselsstyrelsen påpeger, så burde der heller ikke være grundlag for prøvesager andet end på bødestørrelsen. Men vi kommer til at følge udviklingen helt, helt tæt, slutter Ove Holm.

Kataloget forventes offentliggjort ved udgangen af november måned.