Del

DTL: Fælles appel om midler til flere parkeringspladser på rastepladser

Kapacitetsproblemerne på landets rastepladser får nu 3F, ITD, DI-Transport, SLD, Danske Speditører, Dansk Erhverv og DTL-Danske Vognmænd til at rette henvendelse til politikerne. Der må flere pladser til, lyder det i fælles appel.

-Som det er nu bliver vognmænd og chauffører fanget mellem enten at bryde køre- og hviletiderne – eller få en parkeringsafgift for at holde ulovligt parkeret på grund af overfyldte rastepladser. Det er ikke rimelige arbejdsbetingelser, siger Erik Østergaard, administrerende direktør i DTL-Danske Vognmænd.

-Forhøjelsen af bødestørrelsen og en mere nidkær håndhævelse af parkeringsreglerne på de overfyldte rastepladser, har ramt nogle vognmænd og chauffører unødvendig hårdt, og det er ikke rimeligt at man skal være presset af to uforenelige sæt regler og uden en fair chance for at leve op til reglerne. Vi har kapacitetsproblemer på pladserne derude, fortsætter Erik Østergaard.

Staten skal ikke finansiere langtidsparkering

-Problemet er måske ikke enormt i antal parkeringsafgifter for danske chauffører, men det lægger et pres på manden bag rattet: Enten får du en høj bøde for ulovlig parkering, fordi du overholder din køre- og hviletid. Eller du bryder din køre- og hviletid, fordi du ikke vil parkere ulovligt.

-I DTL mener vi principielt ikke at staten skal finansiere langtidsparkeringspladser til lavtlønschauffører, fordi nogle virksomheder og organisationer spekulerer i den type forretningsmodel. Men de seneste 10 år er antallet af lastbiler fra Østeuropa eksploderet. Det siger sig selv, at de ikke bare kan køre hjem om aftenen, men er henvist til rastepladserne. Det skaber kapacitetsproblemerne for de danske chauffører og vognmænd, men det er jo ikke rimeligt at danske vognmænd først skal udkonkurreres på unfair vilkår – og dernæst skal rammes af tårnhøje bøder. Det er at straffe danske vognmænd og chauffører dobbelt.

Indbyd organisationer til evaluering

I den fælles henvendelse til politikerne hedder det bl.a.:

"[Det] gør […] indtryk på os, at vognmænd og lastbilchauffører i stigende grad herhjemme føler sig stresset af, at det på grund af kapacitetsmangel kan være svært at finde en lovlig og egnet parkeringsplads på rastepladserne langs motorvejene og landevejene, når de lovpligtige hvil skal afholdes. Vi forstår til fulde vognmænd og chauffører, der har svært ved at se den dybere mening i, at der skal betales 2.040 kroner til staten for ulovlig parkering, når det eneste alternativ i mange tilfælde er at overtræde reglerne om køre- og hviletid […] På den baggrund opfordrer nedenstående organisationer til: At der i de igangværende forhandlinger om de fremtidige investeringer i infrastruktur afsættes et rammebeløb til udvidelse og opgradering af rastepladser langs de danske motor- og landeveje. Samt at en bred kreds af organisationer inden for transport og logistik snarest indbydes til en evaluering den manglende kapacitet af p-båse til lastbiler på motorvejsrastepladserne og egnetheden af, at rastepladser langs landevejene er blevet nedklassificeret i stort omfang, samt en drøftelse af løsninger forøget kapacitet på den helt korte bane. Organisationerne ønsker tillige drøftet muligheder og begrænsninger i realiseringen af ønsket om at få løst udfordringer med langtidsparkering ved hjælp af privatfinansierede rastepladser."

Sæt hårdt ind mod social dumping

-Langt de fleste parkeringsafgifter har ramt udenlandske lastbiler, men der opleves et pres også hos danske chauffører og vognmænd. Jeg vil derfor opfordre til, at der sker en kapacitetsforbedring – og at der sættes hårdt ind over for social dumping. Det sidste vil være den klart mest effektive måde at få reduceret antallet af udenlandske biler under langtidsophold på, slutter Erik Østergaard.

Læs den fælles henvendelse her