Del

DTL etablerer netværk om elektriske last- og varebiler

Nyt netværk skal give vognmænd med interesse for elektriske last- og varebiler mulighed for at udveksle erfaringer, få information om ny teknologi og drøfte den politiske del af omstillingen til grøn transport.

Nyheder om elektriske køretøjer, lademuligheder, rækkevidder, CO2-afgifter osv. fyger om ørerne på vognmændene. Men hvad er egentlig op og ned på det hele?

Det spørgsmål skal et nyt netværk i DTL-regi være med til svare på.

Ove Holm, erhvervspolitisk chef i DTL, siger, at formålet med det nye netværk er at ruste DTL’s medlemmer til at deltage i den grønne omstilling gennem erfaringsudveksling og ved at skabe større kendskab til nye grønne transportteknologier inden for el og brint.

Erfaringsudveksling

- Nogle af DTL’s medlemmer har allerede investeret i ellastbiler. Med netværket bliver der mulighed for at udveksle erfaringer med andre interesserede vognmænd om fx valg af ellastbil, finansiering, etablering af lademuligheder og analyse af ellastbilers praktiske anvendelse i forhold til konkrete ruter eller transportopgaver. Der er stor interesse for, hvordan elkøretøjer fungerer i praksis, hvor langt kan de køre under givne vejr- og vejforhold, hvad kan de laste, og hvad er chaufførernes holdning og oplevelse af ellastbiler. Alt det kan netværket bidrage til at kaste lys over, siger han.

De store lastvognproducenter er i fuld gang med at udvikle el- og brintlastbiler, og der kommer løbende nye modeller på markedet. Gennem netværket kan man følge med i udviklingen og drøfte ny teknologi inden for batterier og ladesystemer samt forhold vedrørende servicekontrakter, garantier osv.

Markedet for el og opladningsydelser fungerer på en anden måde end brændstofmarkedet, som vogn- mændene har været vant til at bruge. Priserne på el svinger fra time til time, og de netselskaber, der har til opgave at etablere elforbindelser, har monopol på opgaven. For vognmændene vil der naturligt opstå spørgsmål om bl.a. elmarkedets funktion, elpriser og omkostninger til at etablere ladestandere og nødvendige elforbindelser til virksomheden.

Hjælp til erhvervspolitikken

Endelig og ikke mindst skal netværket være med til at styrke DTL’s erhvervspolitiske indsats i forbindelse med den grønne omstilling af vejgodstransporten.

- I øjeblikket er ellastbiler dyre, og mange vognmænd mener, at ellastbilen foreløbig ikke udgør noget konkurrencedygtigt alternativ til diesel. Derfor må der forventes at komme politiske initiativer for at fremme udbredelsen ellastbiler. Det kan være støtteordninger, afgifter samt påbud og krav, fx klima- og nulemissionszoner. Netværket kan drøfte politiske initiativer og bidrage med inspiration og input til DTL’s erhvervspolitiske indsats på området, siger Ove Holm.

Medlemskab af netværket bliver et medlemstilbud i DTL. Efter planen skal der afholdes to til fire årlige møder med aktuelle emner på dagsordenen og relevante eksterne deltagere fx lastbilproducenter, myndigheder, virksomheder, der tilbyder klimarapportering, og drivmiddelleverandører osv. Fra DTL vil chefkonsulent Søren Büchmann Petersen være tovholder og blive sekunderet af teknisk konsulent Finn Bjerremand.

Oplysninger om, hvordan man melder sig til det nye netværk, kan man læse om i et af DTL’s kommende nyhedsbreve.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND